Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma. Náklad: 28 300 ks

K bezplatnému odběru e-newsletteru mohou přihlásit i neautorizované osoby.
Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odhlásit odběr tištěné verze zde nebo na příslušné oblastní kanceláři.

Harmonogram vydání Z+i ČKAIT pro rok 2023

Vydání 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023
Uzávěrka podkladů pro autory 4. ledna 1. března 4. května 29. června 13. září 8. listopadu
Datum vydání 16. února 21. dubna 23. června 11. září 3 listopadu 12. prosince

Příspěvky odesílejte na zpravy@ckait.cz.

Vydavatel

ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ckait.cz, www.ckait.cz
IČ: 45770743

Redakce

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, zpravy@ckait.cz, mkohoutova@ckait.cz
Grafika: Dipl. tech. Jindřich Sládek, jsladek@ckait.cz
Jazyková korektura: Mgr. Kristýna Králová, Ph.D., kkralova@ckait.cz

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, iperkova@ckait.cz

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, předseda oblati ČKAIT Pardubice, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., místopředseda redakční rady, oblast ČKAIT Olomouc
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT
 • JUDr. Eva Kuzmová, právní poradce ČKAIT
 • Ing. Miroslav Loutocký, oblast ČKAIT Brno
 • Mgr. Jana Machačková, odbor stavebního řádu MMR
 • Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín, člen Autorizační rady ČKAIT
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, členka Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

 

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)