Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma. Náklad: 28 700 ks

K bezplatnému odběru e-newsletteru mohou přihlásit i neautorizované osoby.
Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odhlásit odběr tištěné verze zde nebo na příslušné oblastní kanceláři.

Harmonogram vydání Z+i ČKAIT pro rok 2023

Vydání 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 5/2023 6/2023
Uzávěrka podkladů pro autory 4. ledna 1. března 4. května 29. června 13. září 8. listopadu
Datum vydání 16. února 21. dubna 23. června 11. září 27. října 12. prosince

Příspěvky odesílejte na zpravy@ckait.cz.

Vydavatel

ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ckait.cz, www.ckait.cz
IČ: 45770743

Redakce

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, zpravy@ckait.cz, mkohoutova@ckait.cz
Grafika: Dipl. tech. Jindřich Sládek, jsladek@ckait.cz
Jazyková korektura: Mgr. Kristýna Králová, Ph.D., kkralova@ckait.cz

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
Ivana Peřková, tel.: 227 090 213, iperkova@ckait.cz

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, předseda oblati ČKAIT Pardubice, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., místopředseda redakční rady, oblast ČKAIT Olomouc
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT
 • JUDr. Eva Kuzmová, právní poradce ČKAIT
 • Ing. Miroslav Loutocký, oblast ČKAIT Brno
 • Mgr. Jana Machačková, odbor stavebního řádu MMR
 • Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín, člen Autorizační rady ČKAIT
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, členka Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

 

Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)