Výzva k podání přihlášek do XIV. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory 2017

Žádáme oblastní kanceláře ČKAIT, aby do dalšího ročníku přihlásily co nejvíce zajímavých staveb a pomohly tak naplnit hlavní cíle této soutěže:

  •  prezentaci a zviditelnění kvalitních stavebních a technologických inženýrských návrhů ze všech autorizačních oborů a specializací ČKAIT, které se mohou uplatnit v praxi ve stavebnictví;
  • seznámení s těmito návrhy včetně představení jejich autorů širší odborné i laické veřejnosti.

Termíny:

Uzávěrka přihlášek je 31. října 2017 v příslušné oblastní kanceláři ČKAIT, kde je přihlašovatel registrován.

Do 15. listopadu 2017 musí oblastní kanceláře předat přihlášené práce organizátorovi soutěže.

Podmínky:

Přihlašovatelem může být pouze řádný člen ČKAIT s případnými spoluautory, členy i nečleny ČKAIT.

Do soutěže mohou být přihlášeny veškeré inženýrské návrhy týkající se oblastí výzkumu, vývoje, projektování a realizace staveb bez velikostního a obsahového omezení.

Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.

Soutěžit mohou inženýrské návrhy projektově nebo realizačně dokončené v letech 2015–2017.

Kontaktní osoba:

Přihlášky, podrobné informace a podmínky soutěže jsou k dispozici v oblastních kancelářích ČKAIT a na oficiálních stránkách ­Komory – www.ckait.cz.