Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma. Náklad: 28 000 ks

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., místopředseda redakční rady, oblast ČKAIT Olomouc
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář ČKAIT Praha
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT
 • Ing. Miroslav Loutocký, Regionální kancelář ČKAIT Brno
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín
 • Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, ­členka ­Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová, kontakt:  tel.: 773 222 338, zpravy@ckait.cz

Redakce: ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 213 (Ivana Peřková)

Jazyková korektura: Kristýna Králová
Sazba: Jindřich Sládek
Tisk: Typos, tiskařské závody, s.r.o.

Další vydání Z+i ČKAIT č. 6/2022

Termíny příspěvků: 10. listopadu 2022 (odesílejte na zpravy@ckait.cz)
Termín vydání: 12. prosince 2022

Vydavatel

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ckait.cz
www.ckait.cz
IČ: 45770743

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)


Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odběr tištěné verze odhlásit na příslušné oblastní kanceláři.