Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma.

Náklad: 27 750 výtisků
Počet vydání: 6x ročně

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., místopředseda redakční rady, oblast ČKAIT Olomouc, statik
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář ČKAIT Praha
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Dominika Mandíková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Pavel Křeček, čestný předseda ČKAIT
 • Ing. Miroslav Loutocký, Regionální kancelář ČKAIT Brno
 • Doc. Ing. Karel Papež, CSc., oblast ČKAIT Praha
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín
 • Ing. Renata Zdařilová, oblast ČKAIT Ostrava, ­členka ­Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek,  předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová, kontakt:  tel.: 773 222 338, zpravy@ckait.cz

Redakce: ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková – asistentka předsedy redakční rady)

Layout, jazyková redakce a sazba: EXPO DATA spol. s r.o.
Koláž: Eliška Čermáková

Další vydání Z+i ČKAIT č. 1/2022

Termíny příspěvků: 7.1. 2022 (odesílejte na zpravy@ckait.cz)
Termín vydání: 18.2.2022

Tisk

Tisk Horák a.s., Drážďanská 83A, 400 07 Ústí nad Labem

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ic-ckait.cz
www.ic-ckait.cz
IČ: 25930028

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)

_________________________

Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odběr tištěné verze odhlásit na příslušné oblastní kanceláři.