Redakce a tiráž

Zprávy a informace ČKAIT

http://zpravy.ckait.cz

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Vychází šestkrát ročně v tištěné a digitální verzi. Pro členy ČKAIT je zdarma.

Členové Komory, kteří využívají pouze elektronickou verzi časopisu Z+i ČKAIT, si mohou odběr tištěné verze odhlásit na příslušné oblastní kanceláři.

Náklad: 28 800 výtisků
Počet vydání: 6x ročně

Redakční rada

 • Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
 • Ing. Svatopluk Zídek, místopředseda redakční rady, předseda oblasti ČKAIT Karlovy Vary, člen Představenstva ČKAIT
 • Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář ČKAIT Praha
 • Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti ČKAIT Hradec Králové
 • Ing. Dominika Hejduková, vedoucí Střediska vzdělávání a informací ČKAIT
 • Ing. Hedviga Klepáčková, vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT
 • Ing. Daniel Lemák, Ph.D., oblast ČKAIT Olomouc, statik
 • Ing. Miroslav Loutocký, Regionální kancelář ČKAIT Brno
 • Doc. Ing. Karel Papež, CSc., oblast ČKAIT Praha
 • Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje
  profese ČKAIT, oblast čkait Ostrava
 • Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín
 • Ing. Renata Zdařilová, oblast ČKAIT Ostrava, ­členka ­Představenstva ČKAIT

Redakce

ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

Šéfredaktorka: Ing. Markéta Kohoutová

Layout: EXPO DATA spol. s r.o.
Ilustrace: Eliška Čermáková
Sazba: MgA. Ivana Dudková
Jazyková redakce: Gabriela Nápravníková, EXPO DATA spol. s r.o.

Z+i ČKAIT č. 6/2020

Termíny příspěvků: 3.11.2020
Termín vydání: 16.12.2020
Příspěvky posílejte na: Ing. Markéta Kohoutová, tel.: 773 222 338, kohoutova@esb-magazin.cz

Tisk

Walstead Moraviapress s.r.o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav

Vydavatel

Informační centrum ČKAIT, s.r.o. Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
info@ic-ckait.cz
www.ic-ckait.cz
IČ: 25930028

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025 (ČKAIT)