Pojištění právní ochrany

Poskytuje ochranu proti nespravedlnosti, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu, a to v nejrůznějších oblastech, od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas. Pojištění právní ochrany podpoří AO při prosazování jejich oprávněných zájmů. Nejenom že pojištění právní ochrany ušetří čas a související starosti, ale také ponese riziko vzniklých nákladů. Pro představu uvádíme příklady cen advokátů, nebo […]

Technologické fórum FOR ARCH 2018

Jak se daří naplňovat Programové prohlášení vlády? Jak Průmysl 4.0 změní český trh? Je reálný nárůst produktivity výroby o třetinu? Nejen na tyto otázky bude hledat odpovědi Technologické fórum: investice_technologie, úvodní konference, která 18. září 2018 zahájí Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH. V samém úvodu programu opět zazní komentář k indexu stavební produkce, zakázek, povolení a bytové výstavby v podání Petry […]

Městské inženýrství Karlovarsko 2018 poprvé v Chebu

Konference Městské inženýrství Karlovarsko se uskutečnila 8. ­června 2018 v Kulturním centru SVOBODA v Chebu. Tématem letošního 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 byla Doprava ve městě. Letos poprvé, kdy byla konference uspořádána v Chebu, byla podporována z programu Euregio Egrensis. Nad pořádáním 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství, která za dobu své existence získala nespornou autoritu, převzali záštitu ministryně pro […]

Městské inženýrství při správě obcí

Zastupitelům obcí může obor městské inženýrství a aktivní zapojení profese městského inženýra pomoci především při udržování provozuschopnosti veřejných prostranství včetně zajištění splnění požadavku udržitelného rozvoje. Městské inženýrství (dále MI) je interdisciplinární a relativně mladý obor, který se stále rozvíjí. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování o všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických záležitostech spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pomocí […]

Paneláci získaly cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu

Název: Paneláci 1 / Padesát sídlišť v českých zemích, Paneláci 2 / Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 Autor: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová Grafika: Štěpán Malovec Vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017 Anotace: Kniha Paneláci 1 představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů ČR. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle […]

Paneláci

Ohlédnutí za výstavou Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–1989 uspořádanou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze od 25. ledna do 22. července 2018 v rámci projektu www.panelaci.cz. Prohlížel jsem si expozici a vzpomínal na léta v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, na své působení hlavního inženýra technické infrastruktury na Černém Mostě II a částech Jihozápadního města. K tomu nám sebrali dům na […]

Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze. […]

EKIR 2018

V Krakově se konal ve dnech 18.–20. března 2018 již sedmnáctý ročník Evropského kongresu informací o rekonstrukcích (Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej), jehož součástí bývá vždy veletrh a konference, na níž vystoupil zástupce ČKAIT. Během konference měli posluchači možnost vyslechnout po tři dny mnoho dvacetiminutových přednášek a navštívit v rámci exkurze jak pěšky některé krakovské památky, tak i autobusem zámek Nowa Wišnicza. […]

Soutěž Střechy pro Erfurt 2018 – spolupráce škol pokračuje

Dne 23. března 2018 se skupina pěti studentů 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnila dalšího ročníku soutěže Střechy pro Erfurt 2018. Tato soutěž probíhá ve spolupráci s IK Thüringen na Technické vysoké škole v Erfurtu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 týmů (11 z Německa). Po úvodním představení všech projektů provedla odborná porota jejich […]

Česká dopravní stavba 2017

Výpravní budova železniční stanice Karlovy Vary byla ve čtvrtek 14. června 2018 v Betlémské kapli oceněna jako jedna ze sedmi staveb (bez pořadí) titulem Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2017. Nové nádraží splňuje požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, zvyšuje kvalitu odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic. Zpracovatel projektové dokumentace: […]

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Organizace pro podporu a rozvoj stavebnictví společně s Karlovarským krajem a městy Karlovy Vary, Cheb a Sokolov uspořádaly již osmý ročník Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018, založených před osmi lety. Součástí Dnů stavitelství a architektury jsou konference, soutěže a další akce. Mezi nejdůležitější z nich patří již 18. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje, Zachráněné památky Karlovarska a soutěž středních průmyslových škol. […]

Představujeme oblast Karlovy Vary

Oblastní kancelář ČKAIT v Karlových Varech sdružuje absolutně nejmenší počet členů ČKAIT v celé republice. Podle zprávy o činnosti z letošní valné hromady měla celkem pouhých 886 členů (pro porovnání Praha: 9883, Brno: 4473). Karlovarská oblast se stala místem vzniku mezinárodní spolupráce s našimi nejbližšími zahraničními partnery – s inženýrskými komorami sousedních zemí – a v této spolupráci úspěšně pokračuje. V Karlových Varech byla […]

Jak pracovat se stavebními výrobky v informačním modelu stavby (BIM)

Stavebníci jako zadavatelé zakázek na zpracování dokumentace stavby čím dál častěji požadují jako výstup BIM model naplněný informacemi. Jaké informace by měl BIM model obsahovat, proč je má obsahovat, a jak je do modelu dostat? Oproti běžným CAD systémům je projektový BIM software, ať už Archicad, Revit nebo Allplan, založen na databázi. To znamená, že jednotlivé […]

Ing. Miroslav Loutocký – 90 let

V červnu 2018 oslavil své narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Ing. Loutocký patří ke generaci, která měla možnost zažít atmosféru první republiky. Jeho uvažování i způsob práce se vždy projevovaly a projevují širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních. Je mu vlastní systematičnost, preciznost, důslednost, smysl pro humor, ale především umění uvažovat o věcech v souvislostech a nadhled. Specializací je autorizovaným inženýrem […]

Ing. Václav Mach – 75 let

Hledáme-li v posledním čtvrtstoletí v oboru stavebnictví a projektování někoho skutečně známého a respektovaného, nemůžeme pominout jméno Ing. Václava Macha, spoluzakladatele a prvního předsedu ČKAIT. Slavnostním složením autorizačního slibu 25. listopadu 1992 se Václav Mach stal autorizovaným inženýrem s číslem razítka 0000001, přičemž v současnosti je držitelem autorizací v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a geotechnika. Jako předseda ČKAIT působil celých 16 […]

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. – 80 let

V dubnu tohoto roku se dožil důležitého životního jubilea významný odborník v oboru stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství. Po celé své aktivní pracovní období působí ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (nyní CSI, a.s., Praha) v oddělení stavební tepelné techniky, kde spolupracoval se zakladatelem […]

Setkání čestných členů ČKAIT v NTM

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze v expozici Architektura, stavitelství a design slavnostní setkání čestných členů Komory. Přítomné čestné členy přivítal předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček a informoval je o dění a novinkách v Komoře, které se udály od posledního setkání před rokem. Poté vedoucí oddělení architektury a stavitelství Ing. Lukáš Hejný představil navštívenou expozici, která představuje […]

Zpráva z konference Statika staveb 2018

Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technických norem pro zatížení a navrhování staveb. Jednodenní konference se konala v konferenčním sále Congress […]

Povede osa sever–jih přes Brno?

Rychlá železniční spojení leží v oblasti strategických zájmů evropských států, měst a politiků. Vyžádají si investice ve stovkách miliard korun, přípravu předinvestiční a investiční, schopnost přijmout závažná politická rozhodnutí, vyřešení obtížných inženýrských úloh a výchovu odborníků schopných odvážné úkoly realizovat. Spojení severu Evropy s Balkánem je jednou z os záměru, na které leží Česká republika. Městům ležícím na této trase se dostane výsady, […]

Rychlá železniční spojení v ČR neexistují

Celodenní zahajovací konference Stavebních veletrhů Brno 2018 měla název Rychlá železniční spojení v ČR a byla uskutečněna v rámci Inženýrského dne 25. dubna 2018. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z hlediska udržitelnosti rozvoje dopravy. Pokud má ale železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku […]

Německá vysokorychlostní trať míjí ČR

Na Inženýrském dni v Brně představil Dr. Mike Flügel z Deutsche Bahn výstavbu vysokorychlostních tratí ve Spolkové republice Německo. Vzdálenost 500 km z Berlína do Mnichova lze od 10. prosince 2017 překonat vlakem za čtyři hodiny. Nová a modernizovaná vysokorychlostní železniční trať mezi Norimberkem, Erfurtem, Lipskem / Halle a Berlínem tak nabízí konkurenceschopnou alternativu k silniční a letecké dopravě. Investiční náklady za […]

Stavební veletrhy Brno 2018 a ČKAIT

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě je spolupořadatelem Stavebních veletrhů Brno a podílí se i na organizaci doprovodného programu. V předvečer letošního ročníku veletrhů, konaných ve dnech 24.–28. ­dubna, uspořádala Komora tradiční setkání stavebních odborníků a ­akademiků – Ouverturu, v průběhu veletrhů pak velkou zahajovací konferenci, dva odborné semináře a – již tradičně – organizovala program a služby Stavebního poradenského centra. Ouvertura […]

Stanovisko ČKAIT k Libeňskému mostu – most je neopravitelný

Výbor pražské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků považuje za nutné vyjádřit se k současně vzniklé situaci kolem Libeňského mostu, která se bohužel začíná přesouvat z odborné do politické roviny. Funkce Libeňského mostu Libeňský most musí převézt bezpečně a bez omezení dopravu, která vyplývá z jeho zařazení v komunikační síti v Praze dle platného Územního plánu ZM 0720. Libeňský most bude […]

Libeňský most se stal velkou kauzou

Dřívější i nedávno provedené zkoušky prokázaly, že významnou část Libeňského mostu nelze opravit. Podstatná část původního mostu by musela být stejně odstraněna a zhotovena nová. Oprava původních částí by měla mnohem menší trvanlivost než výstavba mostu nového a zároveň s mnohem vyššími náklady na údržbu opraveného mostu. Pražské mosty jsou fenomén a patří k panoramatu hlavního města stejně neodmyslitelně, jako Pražský […]

Odpovědnost projektanta za vady stavby

Aktiv statika ČKAIT požádal Legislativní komisi ČKAIT o vyjasnění otázky odpovědnosti zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení za vady realizované stavby. V praxi se často opakuje tato modelová situace. Autorizovaná osoba (AO) zpracuje a svým autorizačním razítkem potvrdí stavebně konstrukční část projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále jen DSP), tj. zejména návrh nosné konstrukce. Zpracování dokumentace odpovídá […]

Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT – Technici do orgánů ČKAIT

Technici do orgánů ČKAIT Kolegové a kolegyně. Připravil jsem si na dnešní jednání příspěvek zabývající se členstvím ČKAIT. Každý rok na valné hromadě konstatujeme, že účast členů je čím dál menší. Členové většinou nemají zájem o schůzování i seminářů se účastní v omezené míře. Jejich povinnost platit příspěvky je vede k úvaze, že kdyby členství nebylo povinné ze zákona, ale […]

Z diskuse na Shromáždění delegátů ČKAIT – Dodržování stavebního práva

Dodržování stavebního práva Je všeobecně známo, že v Komoře fungují profesní aktivy zabývající se specifickými otázkami příslušných autorizovaných oborů a profesí. Aktiv statika se už od svého vzniku zabývá především kvalitou navrhování, schvalování, provádění a údržby nosných konstrukcí staveb. Vyplývá to z problémů, které v procesu přípravy a realizace staveb vznikají a vždy vznikat budou. V závislosti na fázi prací vede odhalení těchto […]

Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Posuzování stavebních výrobků – nařízení č. 305/2011 Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1) Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1) Studijní materiály – Rychlá železniční spojení – Inženýrský den 2018 Studijní materiály – BIM – Role projektanta a výrobců Anotace z odborných článků ze zahraničních časopisů (1–4/2018) Z+i 2/2018 Stavební obzor (3, 4/2017; 1/2018) Aktualizace Technický […]

Ze zasedání představenstva 2/2018

Představenstvo ČKAIT se sešlo 26. dubna 2018 v Brně. Přítomni: Ing. Michal Drahorád, Ph.D.; Ing. František Hladík; prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; Ing. Radim Loukota; prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA; Ing. František Mráz; Ing. Jindřich Pater; Ing. Pavel Pejchal, CSc.; Ing. Vladimíra Špačková; Ing. Robert Špalek; Ing. Karel Vaverka; Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.; Ing. Svatopluk Zídek Omluven: Ing. […]

Novela stavebního zákona na třetím místě v anketě Zákon roku 2017

Devátý ročník online ankety Zákon roku vyhrál nález Ústavního soudu k elektronické evidenci tržeb (EET), na druhém místě se umístil zákon o platebním styku implementující evropskou směrnici o platebních službách (PSD2) a na třetím novela stavebního zákona, jejímž autorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), […]

Autorizace pro stavby retenčních nádrží

Ministerstvo zemědělství obdrželo dotaz od Autorizační rady, jaká je požadovaná autorizace u staveb retenčních nádrží u nově stavěných objektů, které jsou budovány na vnitřní kanalizaci přímo v objektech nebo v jejich těsné blízkosti. Ve většině případů byly tyto nádrže považovány za vodní dílo a byla proto vyžadována autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Od roku 2014 je ale návrh […]

Metodický návod pro nakládání s nebezpečnými odpady s azbestem

Metodický návod zveřejněný v lednu letošního roku Ministerstvem životního prostředí je příručkou pro veřejnou správu i pro osoby vykonávající činnosti při přípravě a provedení stavby. Stanovuje, jakým způsobem se dá v rámci výstavby a odstraňování staveb ovlivnit žádoucím způsobem manipulace s odpady z azbestu. Vláda ČR 22. prosince 2014 schválila Plán odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 (POH ČR). Rovněž schválila nařízení vlády […]

Elektronický stavební deník

Elektronický stavební deník chce zachovat stávající osvědčenou praxi vedení stavebního deníku, a přitom čerpat z výhod moderních technologií. Je však otázkou, jak se na používání elektronického stavebního deníku dívá současný právní systém. Přinášíme názor Ministerstva pro místní rozvoj. Na trhu jsou k dispozici softwarové produkty na vedení elektronického stavebního deníku. Jedna z firem, která takový software nabízí, je přesvědčena, […]

Pražská ČKAIT s rušením požadavků na proslunění nesouhlasí

Stanovisko ČKAIT ke změně požadavku na proslunění bytů a nebytových prostor, které navrhla Rada hl. m. Prahy v usnesení č. 800 ze 17. dubna 2018. Požadavek na proslunění bytů vyplývá ze základních požadavků na stavby, které stanoví zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v § 156 s odkazem na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) […]

Praha opět ruší požadavky na proslunění

Po čtyřech letech se opět před volbami vrací diskuse o návrhu změn v Pražských stavebních předpisech. Rada hl. m. Prahy totiž 17. dubna 2018 odsouhlasila návrh na zrušení požadavků na proslunění. Navrhované rušení odstavců 1 a 2 v § 45 Pražských stavebních předpisů (nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy – dále jen PSP) přitom stejně jako před čtyřmi lety […]

Technický dozor na víceoborových stavbách

Představenstvo ČKAIT na svém jednání 15. června 2018 schválilo k dotazům týkajících se počtu požadovaných technických dozorů stavebníka na víceoborových stavbách následující stanovisko: U staveb zahrnujících více oborů – myšleno obory autorizace podle § 5 autorizačního zákona, je nutné určit (podle ustanovení § 2 odst. 8 a 9 a § 4 odst. 1 stavebního zákona) zda 1. se jedná […]

ČKAIT: Německá praxe honorářových řádů je následováníhodná

Přestože Evropská komise vidí v minimálních a maximálních poplatcích ohrožení svobody konkurence a nebere v potaz ani názory Evropské rady architektů (ACE), že minimální sazby HOAI nepředstavují ve skutečnosti žádnou překážku na trhu ani pro architekty a inženýry ze zahraničí, lze ze strany ČKAIT konstatovat, že svoboda usazování v souvislosti s HOAI není narušena. Inženýrům a architektům z jiných členských států EU není zamezen […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR: Stanovení minimálních cen je těžce obhajitelným opatřením

MPO ČR je oproti MMR ČR přesvědčeno, že by se k předběžné otázce neměla Česká republika vyjadřovat. MPO se jako gestor předběžné otázky ve věci C-137/18 Hapeg Dresden a směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu kloní k restriktivnímu výkladu čl. 15 odst. 3 směrnice, tj. že pouze skutečně odůvodněná a přiměřená opatření jsou v souladu s tímto článkem a jsou tedy přípustná. […]

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR: Stanovení minimálních cen odpovídá požadavkům práva EU

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR je toho názoru, že by se měla ČR k předběžné otázce (EU č. C-137/18 Hapeg Dresden) vyjádřit. MMR může prohlášení vydat, neboť se týká vnitrostátní úpravy odměn pro architekty a inženýry, které má v gesci. V souvislosti s touto problematikou požádalo MMR o stanovisko profesní organizace, jichž se téma týká – ČKAIT a ČKA. V návrhu reakce MMR […]

Německé honorářové řády stojí před Soudním dvorem EU

Evropská komise zažalovala Německo a zpochybnila soulad německých honorářových řádů za služby architektů a inženýrů (HOAI) se směrnicí o službách a podala Soudnímu dvoru EU k posouzení předběžnou otázku. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a profesní organizace ČKAIT a ČKA podpořily existenci závazných honorářů. Ministerstvo průmyslu a obchodu jejich existenci naopak zpochybnilo. Závazné nařízení o honorářích za služby pro architekty a inženýry (Honorarordnung für Architekten […]

Titulní obrázek

Klášter premonstrátů v Teplé získal 1. místo za nejlepší realizovanou stavbu v hodnocení odborné poroty XVIII. ročníku Stavby Karlovarského kraje (za rok 2016). Byl založen kolem roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Jeho dnešní podobu výrazně ovlivnila barokní přestavba, která trvala od roku 1680 do roku 1725. Barokní stavitelé výborně vyřešili kvalitu vnitřního prostředí. Složitý proces obnovy započatý […]

Úvodník červen 2018

Byl jsem daleko na cestách a zase jsem si uvědomil, jak dobře je tady, v té naší malé republice. Po návratu mě čekalo mnoho práce, administrativa i zahrada, která mi připadala jako džungle, ze které jsem se vrátil. Malér je, že je takové sucho. Politika zasahuje do všeho – i do pylové kalamity. Na Dálném východě se mě ptal místní […]