Inženýrský den 2018 – Rychlá železniční spojení v ČR

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z […]

XXII. konference Železnice 2017

Správa železniční dopravní cesty, s.o., spolu se SUDOP Praha, a.s., uspořádala na podzim 2017 tradiční konferenci věnovanou železničním stavbám. Příspěvky, zaměřené na investice, BIM (Buildieng Information Modelling) a hlavně rychlá železniční spojení na území České republiky přednesli náměstci ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký a Ing. Tomáš Čoček. Návrhu konkrétních staveb vysokorychlostních tratí na našem území se věnoval […]

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

Na podzim 2017 se v historické budově Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskutečnil již třetí ročník konference o vzájemném vztahu a spolupráci pracovníků památkové péče, projektantů a investorů. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav. Diskutovalo se o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru nebo o navrhování městských mobiliářů. Pozornost byla zaměřena rovněž na vhodnost používaných materiálů […]

Setkání zástupců inženýrských komor

Heslo Inženýři jako tvůrci společnosti bylo hlavním tématem 26. bavorského inženýrského dne, který se konal 26. ledna 2018 ve staré kongresové hale v Mnichově. 26. bavorský inženýrský den byl neformálně zahájen již v předvečer přátelským setkáním domácích i zahraničních hostů s představiteli Bavorské inženýrské komory (BayIK) v kanceláři Bavorské inženýrské komory v Mnichově. Hosty uvítal prezident BayIK prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken. Přítomny […]

Představujeme oblast Jihlava

ČKAIT je sice nepolitická instituce, ale jedním z jejích hlavních úkolů je tvorba a koordinace legislativního prostředí ve stavebnictví. Spolupráce s politiky, se státní správou a samosprávou je pro ni nezbytná. V Jihlavě toto umí výborně. Na podzim skončily parlamentní volby, legitimní vládu však stále nemáme. Ta předchozí prosadila novelu stavebního zákona, která však zdaleka neplní potřeby společnosti ve stavební […]

Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii

V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. […]

Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti

Valná hromada ČKAIT Zlín se konala 24. ledna 2018. Účastnilo se 94 členů z 1435 řádných členů oblasti Zlín, což odpovídá 6,6 %. Dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křečka a především volby do výboru oblasti. Diskuse o nedočerpaných finančních prostředcích Hlavním předmětem diskuse byla otázka čerpání […]

Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu

Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2018 v Národním domě v Ústí nad Labem. Bylo rozesláno 1785 pozvánek autorizovaným osobám, přítomno bylo 126 členů, což je 7,06 %. Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. ­Martin Mandík. Jednalo se o tyto hosty: Jaroslav Doubrava – senátor, Mgr. ­Karel Krejza a Mgr. Mikuláš Peksa – poslanci, ředitel SPŠS a OA […]

Praha chce omezit funkční období volených představitelů

Valná hromada se konala 16. ledna 2018 již podruhé v Kongresovém centru Praha v Praze-Nuslích. Zúčastnilo se jí 297 členů z celkového počtu 9891 členů (3,00 %) oblasti. Schůzi zahájil Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti, přivítal čestné hosty, zejména děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., a děkana Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, […]

Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků a mostařů

Valná hromada oblasti Plzeň se konala 18. ledna 2018 v sále kulturního domu Měšťanská beseda. Na valné hromadě bylo přítomno 146 oprávněných voličů z 1609 pozvaných členů oblasti (9,1 % členů). Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů kraje a města Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu dotčených stavební činností. Jednání se účastnili zástupci Obce architektů, Střední […]

Pardubice s nejvyšším podílem aktivních členů diskutovaly o statice

Valná hromada oblasti Pardubice proběhla jako třetí v pořadí 11. ledna 2018 v Domě techniky v Pardubicích. Zúčastnilo se jí 130 autorizovaných osob, to je 12,87 % z celkového počtu 1010 členů oblasti a několik hostů. Předseda výboru Ing. Loukota považuje za těžiště současné činnosti oblastní kanceláře zajištění celoživotního vzdělávání členů oblasti. Ve své zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl, že naše oblast […]

Ostrava se věnuje vzdělávání a spolupráci se školami

Oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 22. ­ledna 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy, se účastnilo 188 autorizovaných osob (tj. 6,78 % z 2774 řádných členů). Kromě členské základny bylo přítomno také 25 hostů, jenž zastupovali spolupracující komory, svazy, školy a instituce. Zvláště potěšením nám bylo přivítat kolegu z polské komory Mgr. Inž. Gregorza Gowarzewskiego z SIIOB Katowice, děkana […]

Olomouc aktivně spolupracuje s krajem i státní správou

Valná hromada oblasti Olomouc se konala 23. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oblast má 1498 členů, z nichž se jednání účastnilo 122 osob, což odpovídá 8,14 %. Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zajímavou a každý přítomný člen ji může ozvláštnit svým názorem, zkušeností a podnětem. Proto je dobré se jí zúčastnit. Hosté Čestnými hosty […]

Liberec usiluje o regulativy stavění v horách

Valná hromady oblasti Liberec se konala 30. ledna 2018 v multimediálním sálu budovy Libereckého kraje. Valné hromady se zúčastnilo 67 z 1023 autorizovaných osob ČKAIT oblasti, což je 6,6 % členů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.   Schůzi řídil Ing. Zdeněk Koch, který přivítal čestné hosty: Ing. Dagmar Vojtíškovou (ČSSI), Ing. Jaroslava Urbana (Stavební úřad Liberec), Ing. […]

Karlovy Vary – nejmenší oblast aktivně podporuje městské inženýrství

Jednání valné hromady oblasti Karlovy Vary se uskutečnilo 29. ­ledna 2018 opět ve společenském sále krajské knihovny. Vedle účasti celkem 66 členů ČKAIT (tj. 7,45 % členské základny oblasti) bylo dále přítomno 16 hostů a 1 novinář, celkem tedy bylo v sále 83 účastníků.   Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Z významných hostů VH jmenujeme senátora […]

Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání

Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti. Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct. Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny […]

Hradec Králové navrhuje editovatelné vzory pro psaní zpráv

Celkem 6,6 % členů oblasti Hradec Králové vybralo členy výboru oblasti a rozhodlo o jejím směřování na následující tři roky! Dne 3. ledna 2018 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové ve 14.00 hodin sešlo celkem 129 členů královéhradecké oblasti na své dvacáté páté valné hromadě, aby rozhodli o bodech na pozvánce k jednání. Přišli ale především proto, […]

České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 17. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle pozvánky za účasti 157 členů, to je 9 % ze 1740 evidovaných osob v oblasti. Předseda v úvodu uvedl, že oblast se v uplynulém roce zaměřila zejména na vzdělávání a poděkoval všem spolupracujícím organizacím i účastníkům. V této souvislosti vyzval všechny autorizované […]

Brno diskutovalo o hospodaření a vzdělávání

Brněnská oblast ČKAIT pořádala valnou hromadu svých členů 25. ­ledna 2018 v Kongresovém centru BVV za účasti 157 členů z celkového počtu 4416 autorizovaných osob (3,5 %). Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček promluvil k aktuálním otázkám, které zajímají […]

Valné hromady oblastí ČKAIT zvolily nové členy výborů

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně. Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 4. do 30. ledna 2018. […]

ČKAIT potřebuje více prostoru

Představenstvo ČKAIT předloží shromáždění delegátů návrh na dostavbu sídla ČKAIT v Sokolské ulici. Vnitroblok sídla ČKAIT nabízí prostorovou rezervu, ve které by bylo možné zrealizovat nový víceúčelový sál s foyerem pro výstavy, nové kancelářské plochy a případně nabídnout parkovací stání pro zaměstnance či návštěvníky odborných seminářů. Budova v Sokolské ulici v Praze je sídlem nejen ČKAIT, ale i dalších organizací, jako […]

Standardy pracnosti určují časovou náročnost projektových prací

Ve spolupráci aktivu Pozemních staveb a aktivu Technologických staveb vznikly Standardy pracnosti, zásadně inovovaný pohled na způsob stanovení ceny projektových prací. Novinkou je, že Standardy pracnosti jsou pomůckou, která stanovuje počet hodin potřebných k vykonání standardních projektových činností. Na přímý výpočet ceny projektových prací, který byl uveden ve Výkonovém a honorářovém řádu, zapomeňte. Komora ho již dávno nemůže […]

Slavnostní setkání zakládajících členů

Dne 6. prosince pozval předseda ČKAIT Ing. Pavel ­Křeček zakládající a zasloužilé členy ČKAIT ke slavnostnímu setkání u příležitosti 25 let trvání ČKAIT. Zakládající člen ČKAIT se pozná tak, že se jeho členské číslo skládá ze samých nul a na samotném konci je jedno nebo dvojčíslí. U prvních členů představenstva jsou to čísla od 1 do 34. Zasloužilý člen […]

Hospodaření ČKAIT v předchozích letech a návrh rozpočtu na rok 2018

Představenstvo ČKAIT na svém listopadovém zasedání projednalo mimo jiné návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 včetně limitů pro jednotlivé oblasti Příjmová část rozpočtu, tvořená především členskými příspěvky, se zvýší vlivem nárůstu členské základny cca o 0,5 mil. Kč. Zvýšení nebude tak výrazné proti předchozím rokům vlivem postupného placení prvního členského příspěvku, který navíc bude snížen dle […]

Nabídka pojištění kybernetických rizik

Od 25. května 2018 nabývá účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady tzv. GPDR (General Data Protection Regulation), které zpřísňuje odpovědnost za dodržování ochrany osobních údajů. Toto nařízení u nás nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES a navazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na GPDR se musí připravit každá firma i jednotlivec, která zachází s osobními údaji svých zaměstnanců, […]

Ze zápisu č. 6/2017 ze zasedání představenstva 23. listopadu 2017

Návrh rozpočtu ČKAIT na rok 2018 Celkové příjmy v roce 2018 předpokládáme v limitované části rozpočtu ve výši cca 93 mil. Kč a výdaje v této části rozpočtu 90 mil. Kč. Při započtení ztrát z hospodářských činností bude výsledek vyrovnaný, představenstvo s návrhem souhlasí. Návrh rozpočtu IC ČKAIT, s.r.o., na rok 2018 Na Dozorčí radě Informačního centra ČKAIT, s.r.o., byl také […]

Legislativní komise ČKAIT

Hlavním úkolem Legislativní komise ČKAIT (LK) byla i v roce 2017 příprava podkladů pro rozhodování Představenstva ČKAIT v legislativní oblasti. Její činnost obohatila i iniciativa členů ČKAIT, jejich dotazy, zkušenosti, připomínky a náměty ke stávající legislativě či tvorbě legislativy nové. Legislativní komise ČKAIT je komorový orgán, který je zodpovědný za legislativní činnost. Byla ustanovena rozhodnutím představenstva […]

ČKAIT v roce 2017 připomínkovala zákony se 70% úspěšností

Již třetím rokem byla ČKAIT připomínkovým místem Legislativní rady vlády ČR. V roce 2017 se zabývala zejména rozborem, připomínkami a přípravou podkladů k novele stavebního zákona a dalším předpisům týkajících se výkonu činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve stavebnictví. Celkovou úspěšnost akceptace 69 připomínek ČKAIT k devíti zákonům můžeme hodnotit na 70 %. Změnou legislativních pravidel vlády se profesní komory zřízené […]

Jan Horník, autorizovaný stavitel 1927–2017

Osudovým místem pro jeho práci se stalo Karlovarsko. Jako stavbyvedoucí Jáchymovských dolů realizoval mnoho „soreláckých“ staveb v Ostrově nad Ohří, mimo jiné i dodnes úspěšně fungující nemocnici. V karlovarských Pozemních stavbách realizoval mnoho významných staveb jako například Keramzitku a panelárnu ve Vintířově, která se po roce 1989 stala základem úspěšné firmy Lias k.s. Vintířov. Velice náročným úkolem byla výstavba […]

Mobiliář pro volnočasové aktivity

Pro ujasnění vztahu mezi mobiliářem a stavbou nebo výrobkem plnícím funkci stavby byla v listopadu 2016 vydána Metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Turistický mobiliář je pojem MMR, pod kterým se rozumí především exteriérové vybavení pro volnočasové aktivity – tedy turistické informační tabule, lavičky, stolky a podobně. Mobiliář je totiž pojem, který není definován ve stavebním zákoně […]

Jaký má být rozsah zadávací dokumentace pro stavby

Dne 17. října 2017 bylo uveřejněno Stanovisko MMR s výkladem některých ustanovení vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen vyhláška), která stanoví rozsah dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu prací u veřejné zakázky na zhotovení stavby. Vyhláška č. 169/2016 Sb. byla mírně novelizována vyhláškou č. 405/2017 Sb. Stavební práce mohou být zadány i pouhým stanovením […]

STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním. Odpolední část konference bude […]

Nejlevnější projekty a krátké termíny = problém při realizaci staveb

S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek. A to nejprve v přípravě a projektování. Bohužel příprava zakázek a zejména časové představy ze strany investorů často neodpovídají reálným možnostem zpracování zakázky. To se pak projevuje v nedostatečné kvalitě staveb. Stále se ale projevuje celkový tlak na snížení ceny staveb a výběr podle nejnižší ceny. Týká se to realizačních i projekčních prací. […]

Vyjádření ke stavu údržby dopravních staveb

Obecně platí, že běžná údržba u dopravních staveb je zanedbávána a neprovádí se v potřebném rozsahu. Je známo, že nejlevnější je ta údržba, která se udělá včas. V opačném případě např. porušená izolace způsobí rozsáhlé poškození (korozi) nosné výztuže či lan. To by mohla být jedna z příčin havárie lávky v Praze Troji. Rozsah a termín provedení potřebné údržby […]

Zamyšlení aktivu statika nad stavem a problematikami oboru

Poruchy a havárie stavebních konstrukcí, ke kterým došlo v posledních letech, znovu ukazují, jak je mechanická odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí staveb důležitá pro celou naši společnost. Příčin současného, bohužel setrvale se zhoršujícího stavu je nepochybně celá řada. Řada příčin spolu úzce souvisí a jejich působení se tak násobí. Na závažnost tohoto problému ukazuje i fakt, že pro jeho řešení […]

Profesní informační systém ČKAIT

Systém PROFESIS.cz je pro členy ČKAIT zdarma. UŽIVATELSKÉ JMÉNO je členské číslo (všech 7 znaků), HESLO je možné vygenerovat na webu pomocí odkazu „Zaslat nové heslo“, které bude zasláno na e-mailovou adresu uloženou v databázi ČKAIT. O heslo lze také požádat e-mailem na profesis@ckait.cz. Právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, uvedené v systému PROFESIS, jsou aktualizovány ve […]

Úvodník březen 2018

Čtu, že celý Petřín bude pokryt wifinou. To jsem rád, stejně tak jsem unešený z instalovaných smart laviček. Za mého mládí se chodilo na Petřín se slečnou randit, s ohledem na současný tah MeToo ale chápu, že je potřeba vytvořit bariéry, aby již k sahání na kolínka nedocházelo. Při setkání maturantů po pětapadesáti letech jsem spolužačkám řekl: „Žádná […]