Redakce

 

Zprávy + informace ČKAIT

Pro své členy vydává Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

MK ČR E 15660, ISSN 1804-7025
Vychází pětkrát ročně. Pro členy ČKAIT zdarma.
Náklad: 28 000 výtisků

zpravy.ckait.cz

Redakční rada:

• Ing. Markéta Kohoutová, šéfredaktorka
• Ing. Radim Loukota, předseda redakční rady, člen Představenstva ČKAIT
• Ing. Svatopluk Zídek, místopředseda redakční rady, předseda oblasti Karlovy Vary,
člen Představenstva ČKAIT
• Marie Báčová, odborná poradkyně předsedy ČKAIT, kancelář Komory ČKAIT Praha
• Ing. Milan Havlišta, předseda oblasti Hradec Králové
• Ing. Hedviga Klepáčková, vedoucí Legislativně právního střediska ČKAIT
• Ing. Daniel Lemák, Ph.D., oblast ČKAIT Olomouc, statik
• Ing. Miroslav Loutocký, Regionální kancelář ČKAIT Brno
• Doc. Ing. Karel Papež, CSc., oblast Praha
• Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT, předseda Ediční rady ČKAIT a předseda Rady pro podporu rozvoje profese ČKAIT, oblast ČKAIT Ostrava
• Ing. Jaroslav Valkovič, oblast ČKAIT Zlín
• Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., oblast ČKAIT Ostrava, odborná poradkyně předsedy ČKAIT

Vydavatel: INFORMAČNÍ CENTRUM ČKAIT s.r.o.
Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
www.ice-ckait.cz

Redakce: ČKAIT, Sokolská 1498/15, 120 00 Praha 2
tel.: 227 090 111 (Milena Smilková)

Layout: Petr Ludva a Petr Gabzdyl, EXPO DATA spol. s r.o.
Návrh layoutu 1. obálky: 3P spol. s r.o.

Ilustrace: Oldřich Horák
Sazba: Ivana Dudková
Externí redaktorka: PhDr. Markéta Pražanová
Jazyková redakce: Mgr. Eva Klapalová, Věra Pichová, EXPO DATA spol. s r.o.
Tisk: Moraviapress a.s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav
Web: Jan Procházka