Ing. Petra Bartoníčková

 • Výluky z pojištění – část I.

  Stejně jako každé pojištění na trhu, i pojištění profesní odpovědnosti má své výluky. U odpovědnostního pojištění se jedná o předem stanovené situace či určitá rizika, na které se v případě vzniku škody pojištění nevztahuje, případně pojišťovna omezuje rozsah jejich pojistné ochrany.

 • Pozor na základní principy profesního pojištění!

  Autorizované osoby jsou mezi prvními, na kom investor požaduje náhradu případné škody. Často jsou také jedinými, kdo má pojištění profesní odpovědnosti. Je na ně proto vyvíjen nátlak, aby náhradu škody vzaly na sebe. To je však podvod. Pojišťovny vždy zjišťují, zda škoda vznikla a kdo je za ni odpovědný. Tento článek uvádí zákonný postup a základní principy náhrady škody, na které navazuje uplatnění pojistného plnění.

 • Profesní pojištění – na co se vztahuje a čím je specifické?

  Každý člen ČKAIT má základní pojištění profesní odpovědnosti hrazené v rámci členských příspěvků. Při stále rostoucích cenách napříč všemi obory využívá čím dál více autorizovaných osob připojištění, nebo o něm uvažuje. Jste si však jisti, v jakých případech Vás chrání a k čemu přesně profesní pojištění slouží? A kdy naopak pojistnou ochranu neposkytuje?

 • Profesní připojištění a Claims Made

  Co se stane při porušení principu CLAIMS MADE? Na příkladu skutečné pojistné události projektanta ukážeme, na co by si měly autorizované osoby dát v souvislosti s profesním připojištěním pozor. Ve světle veřejně známých havárií z posledních let je zřejmé, že připojištění není jen bodem ve smlouvě.

 • Pojištění profesní odpovědnosti

  Každá autorizovaná osoba má pojištěnu profesní odpovědnost se základním limitem pojistného plnění ve výši 250 000 Kč. S ohledem na rostoucí počet škod pojišťovací makléři doporučují sjednat si připojištění si připojištění s vyšším limitem pojistného plnění.