Ing. Jaroslav Valkovič

  • Suchá novela vodního zákona

    Jaké nejvýznamnější změny přinesla tzv. suchá novela vodního zákona č. 544/2020 Sb., která je účinná od 1. února 2021? Zákonodárce se mimo jiné rozhodl nadřadit čištění odpadních vod s následným vypouštěním do vod podzemních před akumulací v nepropustné žumpě s následným vyvážením na čistírny. Vypouštění vyčištěných splaškových vod do podzemních vod přitom může být rizikové, neboť jejich kvalita bude záležet na schopnostech mnoha drobných a nekvalifikovaných provozovatelů.

  • Stavba roku Zlínského kraje 2019

    Do již osmnáctého ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje se přihlásilo 49 staveb. Jedno z nejvyšších ocenění Cenu hejtmana získala Revitalizace kolonády, haly Vincentka a navazujících objektů v Luhačovicích.

  • Stavba roku Zlínského kraje

    V sedmnáctileté historii soutěže Stavba roku Zlínského kraje bylo nejvyšší ocenění GRAND PRIX arch. Pavla Nováka uděleno dosud pouze pětkrát. Šesté ocenění putuje do Vizovic, kam byla z Milána přesunuta administrativní budova – pavilon EXPO 2015, nyní sídlo společnosti KOMA.