Anna Vlášková

  • Stavby Karlovarského kraje 2021

    Letos se přihlásilo celkem 24 staveb a 10 projektů. Zveřejnili jsme také 6 zachráněných památek. Nejlepší stavbou se stala Městská dvorana v Lokti.

  • Stavby Karlovarského kraje 2021

    Regionální stavební sdružení Karlovy Vary vyhlásilo na konci června 2021 výsledky 20. ročníku přehlídky a soutěže Stavby Karlovarského kraje. Letos se přihlásilo celkem 28 staveb a 15 projektů. Od začátku soutěže je to nejvíce přihlášených.