Ing. Šimková Alena

  • Prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb

    Článek si klade za cíl upozornit na aktuální normy a s nimi související nové možnosti prevence kriminality při navrhování a realizaci staveb. Vhodným stavebním řešením se lze bránit proti vloupání do budovy, ale i vytvářet bezpečný veřejný prostor. Samostatnou kapitolu tvoří bezpečnost škol a ochrana před útoky páchanými vozidly.

  • Nová metodika k evropskému nařízení č. 305/2011 o stavebních výrobcích

    Jedním z předpokladů, že trh bude nabízet kvalitní a bezpečné stavební výrobky, a že budeme mít správně navržené a provedené stavby, jsou konzistentní, jasné a nekomplikované předpisy, jejichž dodržování je právně vymahatelné. Dalším a neméně důležitým předpokladem je správná aplikace předpisů vycházející z jejich detailní znalosti.