Tunelový komplex Blanka získal Cenu ČKAIT

Výsledky soutěže Stavba roku 2016 byly vyhlášeny ve čtvrtek 13. října v  Betlémské kapli v  rámci slavnostního ceremoniálu. V letošním 24. ročníku soutěže Stavba roku se hodnotilo 65 přihlášených staveb.

„Letošní přehlídka dosáhla v  celkové hodnotě stavebních prací výše 50,227 mld. Kč a  o  7 mld. Kč překonala loňský rekord. To představuje cca pětinu hodnoty všech dokončených stavebních prací v České republice v uplynulém roce,“ uvedl Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., prezident SIA ČR – Rady výstavby a  předseda správní rady Nadace  pro rozvoj architektury a  stavitelství a  rady soutěže Stavba roku. Na slavnostním večeru Dnů stavitelství a architektury proběhlo vyhlášení nejen šesti titulů Stavby roku, ale také Zahraniční stavba roku, titulu Urbanistický projekt, Ceny veřejnosti a  dalších dvanácti zvláštních cen, mezi nimi i Ceny ČKAIT.

Tunelový komplex Blanka byl oceněn Cenou ČKAIT. Autoři: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r.o., PUDIS a.s., investor: hlavní město Praha, dodavatel: Metrostav a.s.Tunelový komplex Blanka byl oceněn Cenou ČKAIT. Autoři:METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r.o., PUDIS a.s.,investor: hlavní město Praha, dodavatel: Metrostav a.s.

Cena ČKAIT v soutěži Stavba roku 2016 byla udělena tunelu Blanka za vytvoření dopravně důležité stavby se zřetelem k  překonávání složitých geologických, ekonomických i společenských podmínek. „Žádná stavba v  posledních letech nebyla tak často negativně hodnocena investigativními novináři i  současnou primátorkou jako tunelový komplex Blanka. Každý, kdo projede touto stavbou, by však měl říkat, že je úžasné, co dokázali stavbaři vytvořit. Stavba byla výborně organizována, byly minimální výluky MHD. Bohužel současná  vláda selhává v přípravě dalších etap pokračování městského okruhu,“  řekl Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT při udílení ceny. Tunelový komplex Blanka je součástí vnitřního městského okruhu Prahy, který spojuje Strahovský tunel a Trojský most. Směrem na Letnou kopíruje stávající Patočkovu ulici a  ulici Milady Horákové. U  stadionu Sparty se tunel stáčí ke Královské dvoraně (Stromovka),  dále podchází pod Vltavou a   vyúsťuje v Troji, kde je napojen na ulici Nová Povltavská. Jedná se o náročnou dopravní stavbu realizovanou v  centru města na hranici památkové zóny. Soubor staveb tvoří dva souběžné tunelové tubusy se dvěma nebo třemi jízdními pruhy včetně čtyř vjezdových a  pěti výjezdových ramp. Součástí souboru jsou též strojovny vzduchotechniky včetně dvou větracích šachet a   vzduchotechnických tunelů.

Jednotlivé etapy tunelu jsou buď ražené, nebo hloubené. Při stavbě tažených částí byla použita nová rakouská tunelová metoda s vodorovným a svislým členěním ražby. V  rámci městského okru- hu Blanka byla vysázena náhradní výsadba zeleně. Došlo k ozelenění  ploch. Tramvajová trať byla z větší části při obnově zatravněná. redakce Z+i ČKAI T

Tunelový komplex Blanka byl oceněn Cenou ČKAIT. Autoři: METROPROJEKT Praha a.s., SATRA, spol. s r.o., PUDIS a.s., investor: hlavní město Praha, dodavatel: Metrostav a.s.

sonadmin

Autor příspěvku: sonadmin