Shromáždění delegátů ČKAIT bude letos volební i výroční

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na shromáždění delegátů, ale i kandidáty do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Shromáždění delegátů se uskuteční 25. března 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny i výsledky letošní Ceny ČKAIT.

Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 5. do 26. ledna 2017 a potvrdily, že ČKAIT je stabilní ekonomicky i organizačně. Oblastních valných hromad se pravidelně účastnili představitelé orgánů ČKAIT, aby informovali členy o aktuálním dění a službách, které jsou jim nabízeny. Připomínalo se i 25. výročí vzniku ČKAIT a upozorňovalo se na připravované vydání Almanachu, ve kterém by se oblasti měly prezentovat.

Ing. Pavel Křeček ve svém vystoupení obvykle zmínil stavební zákon a informoval o stavu projednávání jeho novely, při níž se podařilo zabránit ustanovení experta na statiku. Tato činnost musí podléhat autorizaci. Mluvil o trvalé snaze ČKAIT prosadit změny, které by přinesly opravdové zjednodušení výstavby. V autorizačním zákonu se podařilo vyjasnit postavení techniků. Vyzdvihoval důležitost zavádění BIM do stavebnictví od projekčních prací až po provoz staveb, zejména v dopravních stavbách, kde se jeví největší možnost úspor při realizaci. Dále informoval o mírně přebytkovém rozpočtu Komory za rok 2016 a o návrhu vyrovnaného rozpočtu na rok 2017. Zmínil se také o dalších tématech, která se úzce dotýkají výkonu profese: památkový zákon, ceny projekčních prací, standardy pracnosti, vztah s ČKA, územní plánování, zpracování územních plánů, vztahy se středním a vysokým školstvím i nedostatek osvícených stavebníků.

Ing. Jindřich Pater informoval o publikacích ČKAIT, o Profesisu, který považuje za velmi užitečný a ve kterém budou smlouvy potřebné v projektové i realizační činnosti. Veškeré dokumenty si AO mohou stáhnout. Upozornil na Cenu ČKAIT, která byla letos obeslána velmi nízkým počtem návrhů. Je škoda, že kolegové nechtějí prezentovat svou práci.

Mezi hosty oblastních valných hromad také pravidelně vystupoval ředitel Kanceláře ČKAIT Praha Ing. Radek Hnízdil, Ph.D., který informoval o činnosti kanceláře a připomněl služby Komory pro členy: on-line normy, EET, Profesis, právní poradnu, vydávání publikací a časopisů atd.

Mgr. Doležel a Ing. Petra Bartoníčková, zástupci pojišťovacího makléře, firmy GrECo JLT Czech Republic s.r.o., informovali o pojištění autorizovaných osob, novinkách v připojištění a spoluúčasti a připomněli postup vypořádání pojistné události. Ing. Bartoníčková upozornila na skutečnost, že AO končí odpovědnost za svou činnost až smrtí.

Návrh kandidátů dozorčí rady
(počet volených členů orgánu: 9)
OK Brno:
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc.
doc. Ing. Pavel Schmid, Ph.D.
OK Jihlava – Ing. František Kavina
OK Hradec Králové – Ing. Vlastimil Klazar
OK Karlovy Vary – Ing. Martin Šafařík
OK Ostrava:
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Ing. Vlastimil Šmiřák
OK Plzeň – Ing. Petr Bureš
OK Praha:
prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
OK Ústí nad Labem – Mgr. Ing. David Jedinák
OK Zlín – Ing. Ladislav Smola
Návrh kandidátů stavovského soudu
(počet volených členů orgánu: 11)
OK Brno:
Ing. Miroslav Klos
Ing. Josef Luňáček
Ing. arch. Zdena Umlášková
OK Hradec Králové – Ing. Vítězslav Bezpalec
OK Jihlava – Ing. Pavel Hořejší
OK Karlovy Vary – Ing. Michal Odvody
OK Liberec – Ing. Jaroslav Urban
OK Olomouc – Ing. Zdeněk Tomek
OK Ostrava – prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
OK Plzeň – Ing. Josef Kubr
OK Praha:
Ing. Jiří Knob
Ing. Jan Korbel
Ing. Milan Skyva
OK Ústí nad Labem – Ing. Bc. Josef Dvorský
OK Zlín – Ing. Petr Chytil
Návrh kandidátů představenstva
(počet volených členů orgánu: 15)
OK Brno:
prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA
Ing. František Mráz
Ing. Pavel Pejchal, CSc.
OK České Budějovice – Ing. František Hladík
OK Hradec Králové:
Ing. Jiří Hájek
Ing. Jan Chaloupský
OK Jihlava – Ing. Karel Vaverka
OK Karlovy Vary – Ing. Svatopluk Zídek
OK Ostrava:
Ing. Petr Dospiva, Ph.D.
Ing. Jindřich Pater
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
OK Pardubice – Ing. Radim Loukota
OK Plzeň – Ing. Robert Špalek
OK Praha:
Ing. Ladislav Bukovský
Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.
Ing. Pavel Křeček, FEng.
Ing. Vladimíra Špačková
Ing. Michael Trnka, CSc.
OK Ústí nad Labem:
Ing. Josef Filip
Ing. Martin Mandík
OK Zlín – Ing. Jaroslav Valkovič

 

 

Ing. Markéta Kohoutová, šéfredaktorka Z+i ČKAIT