Kdo získá Cenu Inženýrské komory za rok 2017?

Přihlaste se do XIV. ročníku soutěže Cena Inženýrské komory! Uzávěrka pro podání přihlášek končí již 31. října 2017. Přihlásit lze inženýrské návrhy projektově nebo realizačně dokončenými v letech 2015–2017. Cena Inženýrské komory (dále jen CIK) je vyhlašována od roku 2004 a do roku 2016 bylo podáno 198 přihlášek. Z nich bylo vybráno a vyhlášeno padesát cen. V roce 2015 byla poprvé udělena Cena ČKAIT veřejnosti. CIK je významným odborným oceněním Komory. V roce 2017 vítězové CIK obdrželi částku 40 000 Kč za každý inženýrský návrh (podaný za rok 2014 až 2016). Přihlášení inženýrského návrhu do soutěže je bez poplatků.

Filmy o Ceně Inženýrské komory

Možná to budete právě vy, kdo zvítězí a s nímž natočíme další film! Představenstvo ČKAIT zajistilo natáčení filmů o CIK. Věří, že tak podnítí autorizované inženýry a techniky, aby přihlašovali své inženýrské návrhy. Délka stopáže jednotlivých filmů je pět minut. Filmy pro ČKAIT vyrábí Regionální televize CZ s.r.o. (http://www.regionalnitelevize.cz/). Již natočené filmy  o oceněných stavbách si můžete prohlédnout zde:

O2 arena
https://www.youtube.com/watch?v=WvDa8wqf_p0
Odlehčovací komora Bubeneč
https://www.youtube.com/watch?v=HhFlyXbte9Q
Znojmo
https://www.youtube.com/watch?v=eck_4mib-yY

Další informace o soutěži získáte na webových stránkách http://www.ckait.cz/cena-komory.

O2 arena
Pilotní film byl vyhotoven v roce 2015. Film je k vidění zde https://www.youtube.com/watch?v=WvDa8wqf_p0
Cenu Inženýrské komory obdržel Ing. Vladimír Janata, CSc., z firmy EXCON, a.s. Víceúčelová O2 arena byla dokončena pro MS v ledním hokeji v Praze v dubnu 2004. Kromě sportovních akcí se v ní konají kulturní a společenské akce. Střecha má tvar kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9 m. Jedná se o koncepci prostorového vzpínadla s 36 radiálními trubkovými příhradovými vazníky s předpjatými táhly, které se sbíhají na centrálním válcovém tubusu o průměru 18 m a výšce 12,3 m. Konstrukci doplňují svislá ztužidla v centrických kruzích. Ta zajišťují stabilitu spodního pasu a spolupůsobí s vazníky klenbovým účinkem. Střecha je uložena na betonové konstrukci dilatované na šest částí na 32 kyvných a čtyřech vetknutých sloupech. Prostor mezi vazníky a táhly je využit pro kruhové mosty a pohyblivé lávky divadelní technologie. O2 arena patří k nejmodernějším stánkům v Evropě s kapacitou až 20 000 míst.

 

Koncová odlehčovací komora kmenové stoky C v Praze – Bubenči
Film byl vyhotoven v roce 2016. Film je k vidění  zde https://www.youtube.com/watch?v=HhFlyXbte9Q
Zvláštní ocenění za ekologii bylo uděleno Ing. Michalu ­Sedláčkovi, Ph.D., a Ing. Pavlu Fatkovi z firmy KO-KA s.r.o.
Realizovaná odlehčovací komora OK 1C v Maďarské ulici v ­Praze 6 – Bubenči nahradila koncovou komoru na kmenové stoce C. Původní odlehčovací komora OK 1C Maďarská, typ „žabí tlama“, nevyhovovala z hlediska technického a kapacity a nesplňovala ani požadavky na kvalitu vypouštěných odlehčených vod. Oproti stávající OK typu „žabí tlama“ je nová odlehčovací komora navrhována jako průtočná obdélníková komora s retencí, přímou přelivnou hranou a regulací odtoku. Umístění navrhované komory je na místě komory stávající.

 

 

 

Znojemský viadukt
Film byl natočen v roce 2017. Film je k vidění  zde https://www.youtube.com/watch?v=eck_4mib-yY
Cenu Inženýrské komory získali Ing. David Rose, Ing. Karel Pukl a Ing. Pavel Lhotský z firmy SUDOP Brno, spol. s r.o.
V roce 2009 končila životnost mostního provizoria, které od léta 1992 dočasně nahradilo historický viadukt. Zároveň díky délce 240 m a nedostatečnému průjezdnému průřezu nebylo z technického pohledu možné efektivně upravit toto mostní provizorium pro elektrizaci dráhy. Z těchto důvodů bylo přistoupeno k návrhu nové nosné konstrukce. Výměna nosné konstrukce probíhala 50 m nad hladinou Dyje, kdy bylo vysloužilé mostní provizorium vysouváno směrem na Šatov a od Znojma probíhal zásun nové nosné konstrukce viaduktu. Na pilířích bylo nutno vyřešit během zásunu nové konstrukce výškovou změnu uložení na pilířích přibližně 5 m, a to vždy v okamžiku mezi tím, kdy stará konstrukce pilíř opustila a nová konstrukce na něj dosedla.

 

Obnova kláštera premonstrátů Teplá
Film se v současné době připravuje.
Cena Inženýrské komory byla udělena Ing. Aleši Markovi, Ing. arch.  Petru Okleštěkovi a Ing. Ivanu Hodkovi z firmy AED project, a.s.
V roce 1990 byl zdevastovaný klášterní areál navrácen řádu premonstrátů. Opatem byl zvolen Heřman Josef Tyl. Řeholníci hned započali s nutnými opravami kláštera. V letech 2009–2015 přistoupila kanonie premonstrátů Teplá k rozsáhlé rekonstrukci celého areálu premonstrátského kláštera s celkovými náklady ve výši 500 mil. Kč za přispění z rozpočtu Evropské unie ve výši 425 mil. Kč. Stavební práce byly zahájeny 1. dubna 2009. Ohrazený klášterní areál nepravidelného, takřka kruhového půdorysu je chráněn na východní a severní straně řekou Teplou. V západní části areálu je situována raně barokní brána z 2. poloviny 17. století s hranolovou věží a připojeným křídlem hospodářských budov.