Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání

Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti.

Hlasování členů do výboru oblasti Jihlava (foto: Mgr. Soňa Rafajová)

Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct. Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny o důvěře vládě, což mělo za následek absenci pravidelně přítomných poslanců.

Schválený plán činnosti na rok 2018

Oblast bude i nadále účinně prohlubovat spolupráci s krajským úřadem, středními školami stavebními Kraje Vysočina a stavebními úřady působícími na území našeho kraje, pokračovat ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, zejména při organizování soutěže Stavba Vysočiny. V soutěži Stavba Vysočiny předá Cenu ČKAIT.

Důležitým úkolem je i rozvoj spolupráce s profesními aktivy ČKAIT a dalšími odbornými skupinami ČKAIT a aktivně se podílet na jejich činnosti.

Oblast zajistí semináře a konference, které se i v tomto roce budou konat na Krajském úřadě Vysočina:

7. 2. Dopravní stavby z pohledu projektanta, stavbyvedoucího a dozoru

7. 3. Stavební zákon po další novele tohoto zákona

11. 4. Městský inženýr v projektování a ve státní správě a ­samosprávě

23. 5. Vodohospodářské stavby a legislativa

29. 5.–3. 6. Exkurze Alsasko (autobus)

5. 9. Veřejné prostory a zahrady, městský parter

28.–30. 9. Exkurze severní Čechy (autobus)

10. 10. Povolování staveb v praxi

21. 11. Vady a poruchy staveb

IV. Celostátní konference – projektant, památkář a občan (­Libor ­Honzárek a spol.) – termín dosud neurčen

Výsledky voleb

V průběhu valné hromady proběhly volby výboru oblasti. Delegáty a náhradníky na Shromáždění delegátů ČKAIT 2018 byli zvoleni: Ing. ­František Kavina, Ing. Karel Vaverka, Bc. Libor Honzárek, Ing. ­Monika Vavřínková, Ing. Jaroslava Lorencová. Náhradníky byli zvoleni: Ing. Slavomír Langmajer, Ing. Leoš Pohanka, Ing. Pavel Hořejší. Náhradníkem dozorčí komise byl zvolen Ing. Josef Kadlec.

Valná hromada proběhla v příjemné pracovní atmosféře. Zahájení bylo tradičně provázeno hudebním vystoupením žáků Základní umělecké školy Jihlava, závěr valné hromady byl ukončen pozváním na raut Radniční restaurace.

 

 

Ing. Karel Vaverka, předseda oblasti ČKAIT Jihlava