Česká dopravní stavba 2016

Dne 15. června 2017 byly na galavečeru v Betlémské kapli slavnostně předány tituly a další ocenění ve 14. ročníku celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie, inovace roku 2016.

Cílem soutěže, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo dopravy ČR, je profesionální prezentace zlepšující se dopravní infrastruktury v České republice, oborů českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí. Do soutěže mohly být přihlášeny stavby, které byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016. Celkem odborná porota posuzovala 41 přihlášených děl a rozhodla udělit sedm titulů. Dále byly uděleny ceny garantů a partnerů. ČKAIT v rámci této soutěže udělila dvě ceny, jednu pro projektanta a jednu pro stavbyvedoucího. Cenu ČKAIT pro stavbyvedoucího získal Jaroslav Bašta za stavbu Modernizace trati Ševětín – Veselí nad Lužnicí, II. část, úsek Horusice – Veselí nad Lužnicí. Trať vede z větší části v nové trase, částečně došlo ke zdvoukolejnění, ke zvýšení traťové rychlosti na 160 km/hod a snížení hlukové zátěže v okolí. Součástí jsou nové mosty a tunely. Během večera ČDS&T 2016 byli také oceněni úspěšní řešitelé z řad studentů technických vysokých škol. Výsledky soutěže podrobně představíme v příštím vydání časopisu Z+i ČKAIT.