Konferencia Statika stavieb 2017

Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch. Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing. Štefan Gramblička, […]

Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl

Vo Veľtržnom paláci v Prahe sa konal 4. novembra 2016 slávnostný krst najnovšej knihy Inžinierske stavby krajín V4 – III. diel. Krst sa uskutočnil ako sprievodné podujatie medzioborového veľtrhu obnovy, financovania a využitia výstavy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Pred samotným krstom knihy boli predstavené jednotlivé stavebné objekty, po šiestich stavbách z každej krajiny z rôzneho druhu stavebných objektov: […]