Profesní informační systém ČKAIT

PROFESIS Novinky Standardy služeb architektů a inženýrů (A 4.1) Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22) Časopis Stavební obzor č. 4/2016, 1 a 2/2017 Časopis Z+i ročník 2017 Časopis Stavebnictví ročník 2016 Významnou novinkou v systému PROFESIS je položka menu Metodiky, směrnice, stanoviska, ceníky s linky na webové stránky Komory, ministerstev (MMR, MD…), ŘSD, SFDI atd., jež obsahují uvedené informace. Stránka […]

Profesní informační systém ČKAIT

Aktualizace Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21) Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1) Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2) Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP […]

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7) Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2) Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01) Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB Právní předpisy Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese. DVD Profesis […]