Stavební fakulta v Ostravě slaví 20 let

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO), navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Při příležitosti oslav 20. výročí svého založení připravuje fakulta řadu doprovodných akcí. Vznik fakulty 1. ledna 1997 byl reakcí na situaci ve stavebním průmyslu severní Moravy a Slezska, […]

Ostrava připomíná 20. let stavební fakulty

Sto osmdesát autorizovaných osob (tj. 6,56  % z  2725 řádných členů) se účastnilo oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 16. ledna 2017. Jednání valné hromady, která se konala ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, zahájil a zároveň řídil místopředseda OK Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Po zahájení a přivítaní 26 hostů a členů […]