Jak ověřit dostatečnost geotechnického průzkumu

K prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (GP) má sloužit nově vytvořený Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu. Dokument připravil profesní aktiv geotechniků jako pomůcku pro potřeby autorizovaných inženýrů geotechniků a příbuzných specializací. Revizní protokol se řídí podle požadavků společného článku 5.1.5 tzv. technologických evropských norem pro práce speciálního zakládání vypracovaných technickou komisí CEN/TC 288 Provádění speciálních geotechnických […]

Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy. Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové události v oblasti […]

Cena a Čestné uznání Vladimíra Lista za přínos pro technickou normalizaci uděleny

V rámci oslav Světového dne technické normalizace, které se konaly 20. října 2016 v  Kongresovém centru ČVUT v  Praze 6 – Dejvicích, byli oceněni dva přední odborníci, Ing. Danuše Marusičová a Ing. Václav Mach. Cenu Vladimíra Lista za rok 2016 obdržela Ing. Danuše Marusičová, technická manažerka ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu). Čestné uznání Vladimíra Lista za […]