Dobré a špatné zprávy o uznávání odborných kvalifikací v rámci EU

ČKAIT se již od svého založení snaží, aby uplatnění autorizovaných inženýrů a techniků v zahraničí bylo rovnoprávné a aby požadavky na výkon regulovaných činností hostujících i usazených osob byly takové, aby nedocházelo k jejich diskriminaci, ale ani zvýhodňování. Od roku 2004, kdy Česká republika vstoupila do EU, probíhá dlouhé jednání o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady […]