Přijďte na valné hromady oblastí ČKAIT v roce 2019!

Zajímejte se o činnost své Komory. Získáte informace o její činnosti v roce 2018 i plán aktivit na rok 2019. Dozvíte se o hospodaření Komory i podrobnosti o připravované rekodifikaci stavebního práva. Budete mít možnost se slevou nakoupit odborné publikace vydávané Informačním centrem ČKAIT. Termíny valných hromad oblastí ČKAIT  a) řazeno podle názvu oblastí: České Budějovice 16.1. Brno  24.1. Hradec Králové 8.1. Jihlava 9.1. […]

Zlín zvolil změnu ve vedení oblasti

Valná hromada ČKAIT Zlín se konala 24. ledna 2018. Účastnilo se 94 členů z 1435 řádných členů oblasti Zlín, což odpovídá 6,6 %. Dominantami programu valné hromady byla zpráva o činnosti výboru oblasti Zlín, vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Křečka a především volby do výboru oblasti. Diskuse o nedočerpaných finančních prostředcích Hlavním předmětem diskuse byla otázka čerpání […]

Ústí nad Labem podporuje vodní dopravu

Valná hromada oblasti se konala 15. ledna 2018 v Národním domě v Ústí nad Labem. Bylo rozesláno 1785 pozvánek autorizovaným osobám, přítomno bylo 126 členů, což je 7,06 %. Valnou hromadu zahájil, řídil a hosty uvítal předseda Ing. ­Martin Mandík. Jednalo se o tyto hosty: Jaroslav Doubrava – senátor, Mgr. ­Karel Krejza a Mgr. Mikuláš Peksa – poslanci, ředitel SPŠS a OA […]

Praha chce omezit funkční období volených představitelů

Valná hromada se konala 16. ledna 2018 již podruhé v Kongresovém centru Praha v Praze-Nuslích. Zúčastnilo se jí 297 členů z celkového počtu 9891 členů (3,00 %) oblasti. Schůzi zahájil Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti, přivítal čestné hosty, zejména děkana Strojní fakulty ČVUT prof. Ing. Michaela Valáška, DrSc., a děkana Fakulty architektury prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse, Hon. FAIA, […]

Plzeň se zaměří na vzdělávání statiků a mostařů

Valná hromada oblasti Plzeň se konala 18. ledna 2018 v sále kulturního domu Měšťanská beseda. Na valné hromadě bylo přítomno 146 oprávněných voličů z 1609 pozvaných členů oblasti (9,1 % členů). Na jednání byli pozváni zástupci veřejných orgánů kraje a města Plzně včetně primátora města a vedoucích pracovníků úřadů magistrátu dotčených stavební činností. Jednání se účastnili zástupci Obce architektů, Střední […]

Pardubice s nejvyšším podílem aktivních členů diskutovaly o statice

Valná hromada oblasti Pardubice proběhla jako třetí v pořadí 11. ledna 2018 v Domě techniky v Pardubicích. Zúčastnilo se jí 130 autorizovaných osob, to je 12,87 % z celkového počtu 1010 členů oblasti a několik hostů. Předseda výboru Ing. Loukota považuje za těžiště současné činnosti oblastní kanceláře zajištění celoživotního vzdělávání členů oblasti. Ve své zprávě o činnosti za rok 2017 uvedl, že naše oblast […]

Ostrava se věnuje vzdělávání a spolupráci se školami

Oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 22. ­ledna 2018 ve společenském sále Domu kultury města Ostravy, se účastnilo 188 autorizovaných osob (tj. 6,78 % z 2774 řádných členů). Kromě členské základny bylo přítomno také 25 hostů, jenž zastupovali spolupracující komory, svazy, školy a instituce. Zvláště potěšením nám bylo přivítat kolegu z polské komory Mgr. Inž. Gregorza Gowarzewskiego z SIIOB Katowice, děkana […]

Olomouc aktivně spolupracuje s krajem i státní správou

Valná hromada oblasti Olomouc se konala 23. ledna 2018 na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oblast má 1498 členů, z nichž se jednání účastnilo 122 osob, což odpovídá 8,14 %. Dovolím si zhodnotit valnou hromadu jako zajímavou a každý přítomný člen ji může ozvláštnit svým názorem, zkušeností a podnětem. Proto je dobré se jí zúčastnit. Hosté Čestnými hosty […]

Liberec usiluje o regulativy stavění v horách

Valná hromady oblasti Liberec se konala 30. ledna 2018 v multimediálním sálu budovy Libereckého kraje. Valné hromady se zúčastnilo 67 z 1023 autorizovaných osob ČKAIT oblasti, což je 6,6 % členů, kteří byli na valnou hromadu písemně pozváni.   Schůzi řídil Ing. Zdeněk Koch, který přivítal čestné hosty: Ing. Dagmar Vojtíškovou (ČSSI), Ing. Jaroslava Urbana (Stavební úřad Liberec), Ing. […]

Karlovy Vary – nejmenší oblast aktivně podporuje městské inženýrství

Jednání valné hromady oblasti Karlovy Vary se uskutečnilo 29. ­ledna 2018 opět ve společenském sále krajské knihovny. Vedle účasti celkem 66 členů ČKAIT (tj. 7,45 % členské základny oblasti) bylo dále přítomno 16 hostů a 1 novinář, celkem tedy bylo v sále 83 účastníků.   Mezi hosty byli představitelé správních orgánů, odborných škol a partnerských institucí. Z významných hostů VH jmenujeme senátora […]

Jihlava se věnuje památkové péči a vzdělávání

Valná hromada oblasti Jihlava proběhla 10. ledna 2018 v Rytířském sále Radnice města Jihlava. Přítomno bylo 104 členů oblasti z celkového počtu 974. Je to 10,7 % členské základny oblasti. Z cca padesáti pozvaných hostů se jich dostavilo dvanáct. Byli to zejména zástupci orgánů ČKAIT, stavebních úřadů a středních stavebních škol. Bohužel termín jihlavské valné hromady kolidoval s hlasováním Poslanecké sněmovny […]

Hradec Králové navrhuje editovatelné vzory pro psaní zpráv

Celkem 6,6 % členů oblasti Hradec Králové vybralo členy výboru oblasti a rozhodlo o jejím směřování na následující tři roky! Dne 3. ledna 2018 se v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové ve 14.00 hodin sešlo celkem 129 členů královéhradecké oblasti na své dvacáté páté valné hromadě, aby rozhodli o bodech na pozvánce k jednání. Přišli ale především proto, […]

České Budějovice se tradičně zaměřují na vzdělávání

Valná hromada oblasti České Budějovice se konala 17. ledna 2018 v Clarion Congress Hotelu České Budějovice s obsahem schváleným účastníky dle pozvánky za účasti 157 členů, to je 9 % ze 1740 evidovaných osob v oblasti. Předseda v úvodu uvedl, že oblast se v uplynulém roce zaměřila zejména na vzdělávání a poděkoval všem spolupracujícím organizacím i účastníkům. V této souvislosti vyzval všechny autorizované […]

Brno diskutovalo o hospodaření a vzdělávání

Brněnská oblast ČKAIT pořádala valnou hromadu svých členů 25. ­ledna 2018 v Kongresovém centru BVV za účasti 157 členů z celkového počtu 4416 autorizovaných osob (3,5 %). Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček promluvil k aktuálním otázkám, které zajímají […]

Valné hromady oblastí ČKAIT zvolily nové členy výborů

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na Shromáždění delegátů ČKAIT, ale i do Dozorčí rady a zejména pak nové představitele oblastních výborů. Ve většině případů se jednalo o staronové členy. Ve dvou případech se změnil předseda výboru oblasti. Personální obměna nastala v Olomouci a ve Zlíně. Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 4. do 30. ledna 2018. […]

Váš názor, váš hlas náleží na valnou hromadu

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě dospěla v roce 2017 k dvacátému pátému výročí své existence. Navázala na tradici sahající do doby Rakousko-Uherské monarchie. V intervalu roků 1992 až 2017 jsou pro Komoru charakteristické dvě etapy strategického směřování, vymezené časově působností předsedů Ing. Václava Macha a Ing. Pavla Křečka. První etapa byla liberální, charakterizovaná snahou o hledání nejlepších […]

Pardubice upozorňují na problémy statiků

Oblast Pardubice zorganizovala valnou hromadu svých členů 5. ledna 2017 v Domě techniky Pardubice spol. s r.o. za účasti 94 členů z celkového počtu 1007 (9,33 %). Pozvání přijali čestní hosté poslanec Ing. Martin Kolovratník, 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, MBA, starosta Chrudimi Mgr. Petr Řezníček, RNDr. Eva Malinová a Ing. Jiří Doležal, CSc., z Krajské […]

Ostrava připomíná 20. let stavební fakulty

Sto osmdesát autorizovaných osob (tj. 6,56  % z  2725 řádných členů) se účastnilo oblastní valné hromady ČKAIT v Ostravě, která se konala 16. ledna 2017. Jednání valné hromady, která se konala ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy, zahájil a zároveň řídil místopředseda OK Ostrava Ing. Petr Dospiva, Ph.D. Po zahájení a přivítaní 26 hostů a členů […]

Olomouc prosadila námitky proti územnímu plánu

Oblast Olomouc zorganizovala valnou hromadu svých členů 17. ledna 2017 v prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za účasti 109 členů z celkového počtu 1471 (7,4 %). Kromě hostů z Magistrátu města Olomouc, Hospodářské komory ČR v Olomouci, ČSSI, ČKA atd. se jednání zúčastnili také zástupci ČKAIT – předseda Ing. Pavel Křeček, 1. místopředseda prof. Ing. Alois Materna, CSc., […]

Liberec usiluje o větší zapojení členů

Valná hromada oblasti Liberec proběhla 26. ledna 2017 v multimediálním sále budovy Libereckého kraje za účasti 83 členů z celkového počtu 1015 členů (8,2 %). Schůzi zahájila a vedla Ing. Zdeňka Mandová. Po organizačních záležitostech přednesl předseda oblasti Ing. Karel Urban zprávu o činnosti oblasti za uplynulý rok. Zprávu o činnosti dozorčí rady přednesl Ing. Vladimír Moc, […]

Karlovy Vary se zabývaly neautorizovanými stavbyvedoucími

Oblast Karlovy Vary zorganizovala valnou hromadu svých členů 21. ledna 2017 ve společenském sále krajské knihovny za účasti 69 členů z celkového počtu 888 (7,8 %) a dvanácti hostů. K osvědčenému osvěžení průběhu přednesu zprávy o činnosti oblasti v roce 2016 patřilo promítání snímků tentokrát z 23. adventního setkání, pořádaného v Centru stavitelského dědictví NTM v Plasích, z průběhu 21. mezinárodní konference […]

Jihlava – proč stavebnictví nevzkvétá?

Oblast Jihlava zorganizovala valnou hromadu svých členů 4. ledna 2017 v  Gotické síni radnice Jihlava za účasti 75 členů z celkového počtu 959 (7,3 %). Rok 2016 skončil konstatováním, že se české stavebnictví opět propadlo. V porovnání s rokem předchozím jde o snížení o 9 %. Dekáda propadů pokračuje, ukazuje se, že krize není zcela závislá na výši státních, […]

Hradec Králové vyzývá k vyšší účasti

Oblast Hradec Králové zorganizovala valnou hromadu svých členů 3. ledna 2017 v malém sále Kongresového centra Aldis v Hradci Králové za účasti 86 členů z celkového počtu 1932 (4,5 %). Valné hromady se zúčastnilo pouze 4,5 % členů oblasti. Bude příští rok valná hromada oblasti u kulatého stolku v kavárně? Přitom o té předcházející jsme psali, že „Mnoho z […]

České Budějovice se zaměřují na vzdělávání

Oblast České Budějovice zorganizovala valnou hromadu svých členů 11. ledna 2017 v prostorách Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích za účasti 125 členů z celkového počtu 1720 (7,3 %). Po organizačních náležitostech přečetl předseda oblasti Ing. František Hladík zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2016, představil také plán činnosti a rozpočet. Vzpomenul […]

Co s nízkou účastí na oblastních valných hromadách?

Slabá účast na valných hromadách ČKAIT je pouze jedním z atributů celkově slabé spolupráce členské základny s vedením a orgány ČKAIT. Přitom Komora poskytuje svým členům mnoho kvalitních služeb, které jsou k dispozici bezplatně: odborné časopisy, Profesis, odborná CD, zastupování v jednáních s příslušnými ministerstvy, účast na přípravě a projednávání zákonů se stavebnictvím souvisejících atd. Nejhmatatelnější službou Komory je to, […]

Zlín zvýší vzdělávací aktivity

Na valnou hromadu zlínské oblasti ČKAIT bylo pozváno 1429 autorizovaných osob. V den konání 18. ledna 2017 se prezentovalo celkem 94 řádných členů ČKAIT, což představuje 6,58 %. Jednání valné hromady se ve Zlíně účastnila velká řada vážených hostů: Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, Ing. Jan Slanina, poradce předsedy vlády, Ing. Alena Miklová, vedoucí odboru […]

Ústí nad Labem chystá další ročník soutěže Stavba roku 2017

Oblast Ústí nad Labem zorganizovala valnou hromadu svých členů 9. ledna 2017 v Národním domě v Ústí nad Labem za účasti 106 členů z 1783 registrovaných v oblasti, což je 6 %. Valnou hromadu (VH) zahájil a řídil předseda Ing. Martin Mandík. Rovněž uvítal hosty – ředitele SPŠS a OA v Kadani PaedDr. Zdeňka Hrdinu, předsedu oblastní pobočky ČSSI Ing. […]

Praha a Středočeský kraj chtějí územní plán pro podzemí

Valná hromada oblasti Praha se konala 10. ledna 2017 nově v Jižním sále Kongresového centra Praha. Zúčastnilo se jí 279 osob oprávněných hlasovat, tj. necelá 3 % z celkového počtu 9786 pozvaných členů oblasti. Během celého jednání se promítaly fotografie a videa z akcí v oblasti. Valnou hromadu zahájil předseda oblasti Ing. Ladislav Bukovský, jenž představil funkcionáře a přivítal […]

Plzeň očekává lepší rok pro stavebnictví

Valná hromada oblasti Plzeň se konala v sále kulturního domu Měšťanská beseda 12. ledna 2017. Plzeň má 1605 členů, z nichž přijelo 156 osob, což je 9,67 %. Účast členů je v této oblasti trvale vysoká, v minulosti představovala i 10,41 až 14,14 % celé krajské členské základny. Práce výboru a oblastní kanceláře se řídila usnesením a […]

Brno diskutovalo uznávání cizích autorizací

Brněnská oblast ČKAIT organizovala valnou hromadu svých členů 19. ledna 2017 v  prostorách hotelu Avanti v Králově Poli za účasti 136 členů z celkového počtu 4405 AO (3 %). Předseda výboru oblasti prof. Ing. Alois Materna, CSc., MBA, ve svém vystoupení doplnil zprávu o činnosti oblasti, kterou všichni účastníci obdrželi v tištěné podobě. Dále předseda ČKAIT Ing. Pavel […]

Shromáždění delegátů ČKAIT bude letos volební i výroční

Oblastní valné hromady letos volily nejen své zástupce na shromáždění delegátů, ale i kandidáty do představenstva, dozorčí rady a stavovského soudu. Shromáždění delegátů se uskuteční 25. března 2017 v hotelu Pyramida v Praze 6, kde budou vyhlášeny i výsledky letošní Ceny ČKAIT. Všechny oblastní valné hromady proběhly řádně v termínech od 5. do 26. ledna […]