Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrhu a realizace díla, která je za hranicemi naší […]

Co je stavební výrobek a co konstrukce?

Hovoříme-li o stavebních výrobcích, jedná se o výrobky, které jsou výrobcem určeny pro použití ve stavbách a vznikají, až na výjimky, průmyslovou nebo řemeslnou výrobou ve výrobním závodě nebo dílnách, ale vždy podle dokumentace výrobce. Výrobce za výrobky nese odpovědnost v rozsahu požadavků právních předpisů, které se na výrobek vztahují (většinou prováděcí vyhlášky zákonů ústředních orgánů státní správy), jím […]

Statické problémy podzemných priestorov

Z 19. konferencie Zakladanie stavieb 2017, ktorá sa konala 11. až 13. októbra 2017 v Starej Lesnej, kde sa zišlo 80 odborníkov zo štyroch krajín, tu uverejňujeme jeden zo zaujímavých príspevkov, ktorý sa týka statiky stavieb. Význam ich podzemných priestorov sa bude v mestských podmienkach zväčšovať, preto sú cenné všetky informácie o problémoch, ktoré sa môžu na takýchto stavbách […]