Zpráva z konference Statika staveb 2018

Zájem o konferenci byl značný, o čemž svědčilo plné využití jednacího sálu o kapacitě 250 míst. Členům oblastního výboru v Plzni patří uznání za výborně zvládnutou organizaci konference. Výbor oblasti ČKAIT Plzeň připravil konferenci, jejímž účelem bylo přehledně seznámit účastníky z řad členů ČKAIT se stavem technických norem pro zatížení a navrhování staveb. Jednodenní konference se konala v konferenčním sále Congress […]

Tisková konference Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb

ČKAIT uspořádala 28. března 2018 další z periodických tiskových konferencí, tentokrát s pozoruhodným motem – Statika staveb, nebo statistika spadlých staveb z pohledu odborníků. Přítomnými odborníky byli Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT; Ing. ­Robert Špalek, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb; prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc., FEng., autorizovaný inženýr v oboru mosty a inženýrské konstrukce; Ing. Michal Drahorád, Ph.D., kromě […]

STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním. Odpolední část konference bude […]

Nejlevnější projekty a krátké termíny = problém při realizaci staveb

S rozvojem výroby a spotřeby se objevuje více stavebních zakázek. A to nejprve v přípravě a projektování. Bohužel příprava zakázek a zejména časové představy ze strany investorů často neodpovídají reálným možnostem zpracování zakázky. To se pak projevuje v nedostatečné kvalitě staveb. Stále se ale projevuje celkový tlak na snížení ceny staveb a výběr podle nejnižší ceny. Týká se to realizačních i projekčních prací. […]

Vyjádření ke stavu údržby dopravních staveb

Obecně platí, že běžná údržba u dopravních staveb je zanedbávána a neprovádí se v potřebném rozsahu. Je známo, že nejlevnější je ta údržba, která se udělá včas. V opačném případě např. porušená izolace způsobí rozsáhlé poškození (korozi) nosné výztuže či lan. To by mohla být jedna z příčin havárie lávky v Praze Troji. Rozsah a termín provedení potřebné údržby […]

Zamyšlení aktivu statika nad stavem a problematikami oboru

Poruchy a havárie stavebních konstrukcí, ke kterým došlo v posledních letech, znovu ukazují, jak je mechanická odolnost a spolehlivost nosných konstrukcí staveb důležitá pro celou naši společnost. Příčin současného, bohužel setrvale se zhoršujícího stavu je nepochybně celá řada. Řada příčin spolu úzce souvisí a jejich působení se tak násobí. Na závažnost tohoto problému ukazuje i fakt, že pro jeho řešení […]

Eva Jiřičná přednášela pro členy ČKAIT

O svém celoživotním díle přednášela světoznámá architektka Eva Jiřičná v říjnu v Lékařském domě v Praze. Při unikátní přednášce představila s vysokým elánem své realizované návrhy. Přednáška nadchla posluchače nadhledem, přístupem a zkušeností paní architektky. Přítomné překvapila nejen zajímavými informacemi, ale i pokorou ke statickému řešení stavby. Opakovaně vyzdvihovala spolupráci architekta a statika během celého procesu návrhu a realizace díla, která je za hranicemi naší […]

Co je stavební výrobek a co konstrukce?

Hovoříme-li o stavebních výrobcích, jedná se o výrobky, které jsou výrobcem určeny pro použití ve stavbách a vznikají, až na výjimky, průmyslovou nebo řemeslnou výrobou ve výrobním závodě nebo dílnách, ale vždy podle dokumentace výrobce. Výrobce za výrobky nese odpovědnost v rozsahu požadavků právních předpisů, které se na výrobek vztahují (většinou prováděcí vyhlášky zákonů ústředních orgánů státní správy), jím […]

Statické problémy podzemných priestorov

Z 19. konferencie Zakladanie stavieb 2017, ktorá sa konala 11. až 13. októbra 2017 v Starej Lesnej, kde sa zišlo 80 odborníkov zo štyroch krajín, tu uverejňujeme jeden zo zaujímavých príspevkov, ktorý sa týka statiky stavieb. Význam ich podzemných priestorov sa bude v mestských podmienkach zväčšovať, preto sú cenné všetky informácie o problémoch, ktoré sa môžu na takýchto stavbách […]