PROFESIS off-line = aktuální data

Profesní informační systém ČKAIT v roce 2018 vstupuje do nové etapy. V roce 2008 došlo ke změně typu datového nosiče z CD na DVD, v roce 2012 byla spuštěna on-line verze systému (www.profesis.cz). Novinkou roku 2018 je přechod z datového nosiče DVD na off-line verzi programu. Off-line program bude možné instalovat a registrovat do dvou počítačů uživatele (notebook, tablet…). Výhodou programu oproti […]

Profesní informační systém ČKAIT

Aktualizace Zadržovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21) Navrhování kotvicích bodů a systémů k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1) Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2) Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1) Technologická zařízení staveb. Elektroenergetická zařízení (MP 1.5.2) Technologická zařízení staveb. Zdvihací zařízení (MP […]

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Novinky • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9) • Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (TP 1.9.8) • Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21) – jedná se o sloučení pomůcek MP 4.1 a MP 4.4 • EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou (R6) • Cenové databáze SFDI (R0-1 internetový odkaz) […]

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7) Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2) Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01) Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB Právní předpisy Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese. DVD Profesis […]