PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Novinky • Navrhování vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů (ETICS) (TP 1.8.9) • Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu (TP 1.9.8) • Smluvní vztahy ve výstavbě (A 3.21) – jedná se o sloučení pomůcek MP 4.1 a MP 4.4 • EFFC/DFI Příručka doporučeného postupu pro betonáž hlubinných základů licí rourou (R6) • Cenové databáze SFDI (R0-1 internetový odkaz) […]

PROFESIS – Profesní informační systém ČKAIT

Novinky Panelové soustavy Olomouckého kraje (TP 1.30.7) Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2) Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.01) Časopisy ČKAIT: Stavebnictví, Z+i a ESB Právní předpisy Ve 14denních intervalech jsou aktualizovány právní předpisy Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv, které jsou potřebné pro výkon profese. DVD Profesis […]