Pojištění právní ochrany

Poskytuje ochranu proti nespravedlnosti, zvůli, byrokracii, nejasným podmínkám a neférovému přístupu, a to v nejrůznějších oblastech, od rodinného života, přes zaměstnání, až po podnikání a volný čas. Pojištění právní ochrany podpoří AO při prosazování jejich oprávněných zájmů. Nejenom že pojištění právní ochrany ušetří čas a související starosti, ale také ponese riziko vzniklých nákladů. Pro představu uvádíme příklady cen advokátů, nebo […]

Pojištění právní ochrany členů ČKAIT

Připravuje se hromadné pojištění právní ochrany autorizovaných osob. O jeho nastartování rozhodne počet případných zájemců z řad ČKAIT. Stále častěji řešíte sporné situace s investory nebo smluvními partnery. Ti mnohdy bez opodstatnění snižují vaši odměnu za služby, trvají na nestandardních smluvních ujednáních, nebo žádají neoprávněné nároky na náhradu škody. Často jste také zatahováni do trestních či správních řízení […]

Nabídka pojištění kybernetických rizik

Od 25. května 2018 nabývá účinnost nové nařízení Evropského parlamentu a Rady tzv. GPDR (General Data Protection Regulation), které zpřísňuje odpovědnost za dodržování ochrany osobních údajů. Toto nařízení u nás nahradí dosud platnou směrnici 95/46/ES a navazující zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Na GPDR se musí připravit každá firma i jednotlivec, která zachází s osobními údaji svých zaměstnanců, […]

Zvýšené skupinové pojištění pro právnické osoby

Zvýšené skupinové pojištění mohou využít i právnické osoby (s.r.o., v.o.s.) při splnění podmínek uvedených níže v odstavcích. Vždy platí, že hrubý příjem z odborné činnosti ve výstavbě a činností souvisejících právnické osoby nepřesáhl, případně nepřesáhne 2 mil. Kč za rok. Podmínky pro právnické osoby, kde majitel společnosti (autorizovaná osoba) nevykonává odbornou činnost jako zaměstnanec této své právnické osoby, ani […]