Paneláci získaly cenu Magnesia Litera 2018 v kategorii Litera za naučnou literaturu

Název: Paneláci 1 / Padesát sídlišť v českých zemích, Paneláci 2 / Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989 Autor: Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha, Eva Novotná, Karolina Jirkalová Grafika: Štěpán Malovec Vydavatel: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 2017 Anotace: Kniha Paneláci 1 představuje formou pasportů padesát (nejen) panelových sídlišť ze čtrnácti krajů ČR. Publikace je rozdělena do šesti kapitol podle […]

Paneláci

Ohlédnutí za výstavou Bydliště: panelové sídliště; Plány, realizace, bydlení 1945–1989 uspořádanou Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze od 25. ledna do 22. července 2018 v rámci projektu www.panelaci.cz. Prohlížel jsem si expozici a vzpomínal na léta v Projektovém ústavu hlavního města Prahy, na své působení hlavního inženýra technické infrastruktury na Černém Mostě II a částech Jihozápadního města. K tomu nám sebrali dům na […]

Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze. […]

Zamítnutí zákona o ochraně památkového fondu

Zamítnutý zákon o ochraně památkového fondu předpokládal řadu posunů oproti stávající právní úpravě. Vymezoval nejen povinnosti, ale i práva vlastníka kulturní památky. Ještě zásadnější byl tento posuv v otázce práv a povinností vlastníků nemovitostí v památkových územích, kterým mohl přinést dlouho očekávanou možnost poskytnutí dotace na památkové vícenáklady. Na úseku archeologie předpokládal povinnost zpracování projektu záchranného archeologického výzkumu, který by […]