Ohlédnutí za minulostí výstavy EXPO 58

Byl jsem účastníkem setkání čestných členů ČKAIT v Národním technickém muzeu 16. května 2018. Venku pršelo a počasí nebylo příliš příjemné, ale setkání bylo naopak velice milé. Hezké bylo vidět se s kolegy ze všech koutů naší krásné vlasti, poslechnout si přivítání od pana předsedy ČKAIT Ing. Křečka a představení expozice nejvýznamnějších architektonických a stavebních děl v českých zemích od poloviny […]

Panelové domy – výstavba za socializmu a jejich sanace po roce 1990

V časopise Z+i 3/2018 byly uveřejněny některé poznatky z projektu Paneláci. V ČR byly vydány v posledních letech v oblasti architektury a územního plánování dvě publikace, Paneláci 1 a Paneláci 2, obsahující historii sídlišť zejména z pohledu architektonického. Úloha odborníků ČKAIT je poněkud jiná, bývají vyzýváni zejména k řešení úprav konstrukcí domů, vyžadovaných současnými uživateli bytů panelových sídlišť. V letech 2012–2014 pořádal kolektiv pracovníků ČKAIT celkem […]

Hrad Zvíkov

5. zlatá mince edice Hrady – cyklus zlatých mincí České národní banky                                 Emisním dnem zlaté mince s nominální hodnotou 5000 Kč je 29. květen 2018. Autorem mince je Luboš Charvát, který mimořádně dokonale ztvárnil fragment dřevořezby oltáře na lícní […]

Doprava ve městě

23. mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018, která se bude konat 8. června 2018, si za ústřední téma zvolila dopravu ve městě. Zasedání vědecké rady mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 se konalo 15.–16. března 2018 v Berlíně. Organizaci setkání zajistila VBI (Verband Beratender Ingenieure) Deutschland. Zasedání se zúčastnili členové vědecké rady konference z inženýrských komor Bavorska, […]

Střední škola ve Volyni má tradici i úspěšné studenty

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni již od roku 1864 zajišťuje odbornou výuku technických stavebních oborů a oborů zpracování dřeva. Od 1. září 2005 je na škole zřízeno detašované pracoviště Technické univerzity ve Zvolenu. V současné době školu navštěvuje 420 studentů. K nejvýznamnějším úspěchům volyňských studentů z poslední doby určitě patří: 3. místo v soutěži obalového designu „Young […]

Dřevostavby představily světové trendy

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni uspořádala v dubnu 2018 již 22. ročník mezinárodní dvoudenní konference na téma využití dřeva ve stavebnictví. I díky této konferenci se daří zvyšovat podíl dřevostaveb v ČR. Podle dostupných údajů bylo v roce 2017 dokončeno již 2190 rodinných domů na bázi dřeva, což je cca 15 % všech rodinných domů. Vzhledem k tomu, […]

Drobné památky rychle mizí

Konference Přehlížené, zapomenuté, drobné industriální stopy v krajině a sídlech poukázala na alarmující situaci. Ve spolupráci s Kolegiem pro technické památky ČKAIT a ČSSI a Výzkumným centrem průmyslového dědictví při FA ČVUT v návaznosti na výjezdní symposium Industriálních stop se 8. března 2018 uskutečnila v rámci 6. veletrhu Památky, muzea a řemesla na výstavišti v Holešovicích odborná konference věnovaná drobným mnohdy opomíjeným technickým a průmyslovým stavbám. O této zcela […]

Soutěž nápadů na průmyslovce v Kadani

Mezinárodní spolupráce inženýrských komor pomáhá studentům střední odborné školy získat zahraniční zkušenosti. O tom, že na kadaňské stavebce studují šikovní budoucí stavaři, se ví i za hranicemi. V rámci již delší dobu probíhající spolupráce s Inženýrskou komorou Thűringen ze SRN se na učitele a žáky školy obrátil její viceprezident Dipl. Ing. Karl-Heinz Bartl s nabídkou zapojit se do Soutěže nápadů na […]

www.cenyzaprojekty.cz

Užitečným nástrojem, který může pomoci investorům, projektantům a veřejným zadavatelům v přípravné fázi staveb určit předpokládané náklady staveb a ceny inženýrsko-projektových činností, je webová služba http://www.cenyzaprojekty.cz/. V rámci této služby je možné určit předpokládané náklady pozemních a dopravních staveb, stanovit honoráře za projektové a inženýrské práce a provést rozvahu, jak bude celková cena prací rozdělena mezi subdodavatele profesních částí. Náklady jsou kalkulovány […]

Vyjádření k povodni na nejvyšší přehradě USA Oroville

Informace o ohrožení kalifornské přehrady Oroville se staly letos v únoru jednou z hlavních zpráv našich médií. Popis událostí, doprovodné obrázky a komentáře vyznívaly mimořádně hrozivě a vyvolávaly pocit neodvratné katastrofy. Obsah a způsob vyjadřování různých osob k mimořádné události, která se stala v únoru na americké přehradě Oroville, vyvolal pozornost našich odborníků. Okolnosti, včetně nařízené rozsáhlé evakuace potenciálně ohrožených obyvatel, mohou být […]

Pojízdná pracovna v administrativní budově firmy Baťa

V Z+i ČKAIT 2/2016 byla při představování oblasti Zlín uvedena informace o pojízdné pracovně v administrativní budově č. 21 Baťových závodů ve Zlíně. V návaznosti na ohlasy čtenářů upřesňujeme a rozšiřujeme tuto informaci. Administrativní budova firmy Baťa, označovaná číslem 21, byla dokončena v roce 1939 podle návrhu architekta Vladimíra Karfíka. O stavbě nové správní budovy se uvažovalo od roku 1936, kdy počet úřednických […]

Pojízdná pracovna v administrativní budově firmy Baťa

V Z+i ČKAIT 2/2016 byla při představování oblasti Zlín rovněž uvedena informace o pojízdné pracovně v administrativní budově č. 21 Baťových závodů ve Zlíně. V návaznosti na ohlasy čtenářů upřesňujeme a rozšiřujeme tuto informaci. Administrativní budova firmy Baťa, označovaná číslem 21, byla dokončena v roce 1939 podle projektu architekta Vladimíra Karfíka. O stavbě nové správní budovy se uvažovalo od […]