Stavba Moravskoslezského kraje 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků 12. ročníku soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2017 se uskutečnilo 14. června 2018 v zaplněných industriálních prostorách Kompresorovny areálu Landek Park v Ostravě pod záštitou hejtmana kraje Ivo Vondráka a ministra průmyslu a obchodu. Do letošní soutěže Stavba Moravskoslezského kraje se přihlásilo 29 staveb ve čtyřech kategoriích. Z toho bylo 18 staveb občanské vybavenosti ve třech podkategoriích: 13 rekonstrukcí, 3 veřejná prostranství […]

Stavba roku Středočeského kraje 2018

Výsledky přehlídky realizovaných staveb byly vyhlášeny 25. září 2018 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Titul Stavba roku Středočeského kraje 2018 získala Mateřská škola Úsměv v Benešově. Do 15. června se do soutěže mohly přihlásit všechny typy staveb, od inženýrských přes pozemní až po úpravy veřejných prostor a krajiny. Autoři staveb, investoři nebo dodavatelé podali přihlášku celkem 13 […]

Stavba roku 2018

V letošním roce se konal již 26. ročník tradiční prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku, v němž se představilo 42 staveb, které se utkaly v boji o tituly a ocenění. Více než polovina přihlášených staveb byla z Prahy a Středočeského kraje. Podrobné informace najdete na www.stavbaroku.cz. Soutěž již tradičně získala záštity nejvýznamnějších institucí v ČR – prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, […]

Představení oblasti Praha

Největší oblast Praha sdružuje třetinu autorizovaných osob ČKAIT. Jen za první pololetí tohoto roku uspořádala 29 vzdělávacích akcí, kterých se zúčastnilo 1482 odborníků. Populární jsou také webináře, které virtuálně navštívilo 254 osob. Oblast Praha soustřeďuje členy ČKAIT bydlící v Praze a ve Středočeském kraji (okresy Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mladá Boleslav, Mělník, Nymburk, Praha hl. m., […]

Soud v kauze spadlá střecha pokračuje

Padlo první rozhodnutí soudu. Za viníky soud označil ty projektanty, kteří měli to nejkulatější razítko. Obžalovaní se na místě proti rozsudku odvolali. Další řízení bude u Krajského soudu.                     Dne 16. srpna 2018 pokračovalo hlavní líčení u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí s dokazováním v případu zřícené střechy na sportovní […]

Dopravní konference v Pardubicích

Dne 6. září 2018 proběhl v Kongresovém centru Paláce Pardubice již VII. ročník Dopravní konference. Spolu se Silničním veletrhem je to nejvýznamnější akce z oblasti dopravy a dopravního stavitelství v našem regionu. Tento ročník byl spojen s Mezinárodní vědeckou konferencí Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice (DFJP UPCE). Dopravní konference byla zahájena ve 13 hodin krátkým vystoupením vzácných hostů: primátora […]

Městské inženýrství Karlovarsko 2018 poprvé v Chebu

Konference Městské inženýrství Karlovarsko se uskutečnila 8. ­června 2018 v Kulturním centru SVOBODA v Chebu. Tématem letošního 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2018 byla Doprava ve městě. Letos poprvé, kdy byla konference uspořádána v Chebu, byla podporována z programu Euregio Egrensis. Nad pořádáním 23. ročníku mezinárodní konference Městské inženýrství, která za dobu své existence získala nespornou autoritu, převzali záštitu ministryně pro […]

Městské inženýrství při správě obcí

Zastupitelům obcí může obor městské inženýrství a aktivní zapojení profese městského inženýra pomoci především při udržování provozuschopnosti veřejných prostranství včetně zajištění splnění požadavku udržitelného rozvoje. Městské inženýrství (dále MI) je interdisciplinární a relativně mladý obor, který se stále rozvíjí. Zahrnuje metodiku řešení a rozhodování o všech základních technických, technicko-ekonomických a technicko-ekologických záležitostech spojených se zajištěním provozu měst a obcí, zejména pomocí […]

Památkou roku 2017 se staly křížová cesta v Jiřetíně a most v Bystré

U příležitosti konání konference 100 let – proměny měst, kterou uspořádalo ve dnech 22.–24. března 2018 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, byly vyhlášeny výsledky soutěže Památka roku 2017. Celkem se do soutěže přihlásilo 37 objektů. Již v pátek 23. února 2018 proběhlo vyhodnocení celostátního kola soutěže Památka roku 2017. V obou kategoriích bylo rozhodnuto o třech stavbách nominovaných na vítěze. […]

EKIR 2018

V Krakově se konal ve dnech 18.–20. března 2018 již sedmnáctý ročník Evropského kongresu informací o rekonstrukcích (Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej), jehož součástí bývá vždy veletrh a konference, na níž vystoupil zástupce ČKAIT. Během konference měli posluchači možnost vyslechnout po tři dny mnoho dvacetiminutových přednášek a navštívit v rámci exkurze jak pěšky některé krakovské památky, tak i autobusem zámek Nowa Wišnicza. […]

Soutěž Střechy pro Erfurt 2018 – spolupráce škol pokračuje

Dne 23. března 2018 se skupina pěti studentů 2. ročníku Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie Kadaň zúčastnila dalšího ročníku soutěže Střechy pro Erfurt 2018. Tato soutěž probíhá ve spolupráci s IK Thüringen na Technické vysoké škole v Erfurtu. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 týmů (11 z Německa). Po úvodním představení všech projektů provedla odborná porota jejich […]

Česká dopravní stavba 2017

Výpravní budova železniční stanice Karlovy Vary byla ve čtvrtek 14. června 2018 v Betlémské kapli oceněna jako jedna ze sedmi staveb (bez pořadí) titulem Česká dopravní stavba, technologie a inovace 2017. Nové nádraží splňuje požadavky a nároky „vstupní“ brány do největšího lázeňského města České republiky, zvyšuje kvalitu odbavení cestujících v oblasti osobní dopravy a dosažení standardů evropských železnic. Zpracovatel projektové dokumentace: […]

Dny stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018

Organizace pro podporu a rozvoj stavebnictví společně s Karlovarským krajem a městy Karlovy Vary, Cheb a Sokolov uspořádaly již osmý ročník Dnů stavitelství a architektury Karlovarského kraje 2018, založených před osmi lety. Součástí Dnů stavitelství a architektury jsou konference, soutěže a další akce. Mezi nejdůležitější z nich patří již 18. ročník soutěže Stavby Karlovarského kraje, Zachráněné památky Karlovarska a soutěž středních průmyslových škol. […]

Představujeme oblast Karlovy Vary

Oblastní kancelář ČKAIT v Karlových Varech sdružuje absolutně nejmenší počet členů ČKAIT v celé republice. Podle zprávy o činnosti z letošní valné hromady měla celkem pouhých 886 členů (pro porovnání Praha: 9883, Brno: 4473). Karlovarská oblast se stala místem vzniku mezinárodní spolupráce s našimi nejbližšími zahraničními partnery – s inženýrskými komorami sousedních zemí – a v této spolupráci úspěšně pokračuje. V Karlových Varech byla […]

Oblast České Budějovice se představuje

Kromě organizování desítek akcí a prohlubování spolupráce se státní správou i odbornými institucemi se oblastní výbor v uplynulém volebním období věnoval rovněž připomínkování zákonů a dalších předpisů. Během uplynulého období se výbor sešel třicetkrát, buď v sídle Komory, nebo na výjezdních zasedáních. Výbor zvolený na VH 2015 pracoval po celé tříleté volební období beze změn ve složení Ing. Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, […]

Studenti SPŠ stavební Havířov v Andalusii

V rámci odborných aktivit spolupracuje OK ČKAIT Ostrava také se stavebními průmyslovkami na území Moravskoslezského kraje. Jednou z nich je SPŠ stavební Havířov, jejíž studenti se snaží získávat také zahraniční zkušenosti. V minulém roce, resp. v lednu a v září 2017, vycestovaly dvě skupiny studentů této školy do španělské Sevilly. Jednalo se o odborné stáže pro celkem 32 studentů z 2., 3. a 4. […]

Z činnosti oblasti České Budějovice

Oblastní kancelář ČKAIT v Českých Budějovicích se v průběhu prvního pololetí letošního roku kromě běžné agendy zapojila také do organizace řady odborných akcí v regionu. Odborné semináře Ze zájmu a dotazů o seminář Informační model stavby (BIM) v navrhování, provádění a provozu staveb bylo zřejmé, že se nejednalo pouze o seznámení se s úvodní problematikou zavádění BIM do praxe, ale že se v dané problematice […]

Dřevostavby podle odborné školy ve Volyni

V letošním roce se oblast ČKAIT České Budějovice stala poprvé spoluorganizátorem 21. mezinárodní konference Dřevostavby ve Volyni. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola ve Volyni ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT v Českých Budějovicích pořádala 12. a 13. dubna 2017 již 21. ročník mezinárodní konference Dřevostavby. Mezinárodní význam a prestiž setkávání odborníků na dřevostavby byl umocněn osobní účastí RNDr. Andreje […]

Spolupráce s hornorakouskými kolegy

Příští rok tomu bude dvacet let, kdy byla podepsána smlouva o spolupráci mezi oblastí ČKAIT České Budějovice a hornorakouskou komorou ARCH+ING (nyní ZT-Kammer der Ziviltechnikerinnen/Architektinnen und Ingenieurinnen Oberösterreich und Salzburg). Od roku 1998 proběhly desítky společných jednání. Předmětem je již tradičně výměna informací o činnosti obou komor. Letošní schůzka se konala 16. května 2017 v Českých Budějovicích a rozdělili jsme […]

Stavební fakulta v Ostravě slaví 20 let

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB – TUO), navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Při příležitosti oslav 20. výročí svého založení připravuje fakulta řadu doprovodných akcí. Vznik fakulty 1. ledna 1997 byl reakcí na situaci ve stavebním průmyslu severní Moravy a Slezska, […]

Vzdělávání na jihu Čech

V rámci projektu celoživotního vzdělávání AO uspořádala OK ČKAIT České Budějovice dva semináře zaměřené na energeticky efektivní stavění a bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kancelář také podpořila soutěž středních stavebních škol. Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Seminář se konal 16. února 2017 v aule SPŠ stavební v Českých Budějovicích. Akci pořádala oblastní pobočka ČSSI ve spolupráci s oblastní kanceláří […]