Ani nová norma pro bezpečnost školských zařízení nevyřešila kolize

Nová norma ČSN 73 4400:2016 – Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení nabyla účinnosti 1. září 2016. Jejím cílem je vnímat bezpečnost jako souhrn stavebně-technických a organizačních opatření s dopadem na různé dodávky stavby, a to již na úrovni projektové přípravy. Události a vývoj současné bezpečnostní situace v Evropě a přibývající mimořádné a krizové události v oblasti […]

Boj o zlevněný přístup k ČSN on-line

Na téměř každé valné hromadě se diskutovalo o přístupu členů k normám. Každý člen může využít službu přístupu k ČSN on-line ve kterékoli oblastní kanceláři, pro každodenní práci s normami to však není ideální. V roce 2016 jsme se proto opět snažili zajistit službu ČSN on-line, internetový přístup k normám dostupnější pro členy Komory. Naší snahou bylo snížit cenu za […]