Inženýrský den 2018 – Rychlá železniční spojení v ČR

Pokud má železniční doprava převzít roli efektivního a k životnímu prostředí šetrného módu dopravy a splnit požadavky definované v Bílé knize o dopravě do roku 2050, vydané Evropskou komisí v březnu 2011, bude muset ve všech svých odvětvích používat pokročilá technologická řešení a postupy. Odvětví železniční dopravy se má v nadcházejícím období stát klíčovým z […]

XXII. konference Železnice 2017

Správa železniční dopravní cesty, s.o., spolu se SUDOP Praha, a.s., uspořádala na podzim 2017 tradiční konferenci věnovanou železničním stavbám. Příspěvky, zaměřené na investice, BIM (Buildieng Information Modelling) a hlavně rychlá železniční spojení na území České republiky přednesli náměstci ministra dopravy Mgr. Kamil Rudolecký a Ing. Tomáš Čoček. Návrhu konkrétních staveb vysokorychlostních tratí na našem území se věnoval […]

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

Na podzim 2017 se v historické budově Staré radnice na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě uskutečnil již třetí ročník konference o vzájemném vztahu a spolupráci pracovníků památkové péče, projektantů a investorů. Záštitu této akci poskytlo Ministerstvo kultury a Národní památkový ústav. Diskutovalo se o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru nebo o navrhování městských mobiliářů. Pozornost byla zaměřena rovněž na vhodnost používaných materiálů […]

STATIKA STAVEB 2018 Plzeň

Odborná konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2018 budou eurokódy a praktické příklady řešení konstrukcí z jednotlivých oborů statiky staveb. Dopolední část bude věnována eurokódům, jejich současnému stavu a dalšímu vývoji. Pět přednášek se bude zabývat zatížením staveb, zásadami navrhování, ocelovými a betonovými konstrukcemi, zdivem a zakládáním. Odpolední část konference bude […]

Konference STATIKA STAVEB 2018 v Plzni

Místo: Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 3 Termín konání: čtvrtek 12. dubna 2018, od 9.00 do 17.00 hod Konferenci připravuje oblast ČKAIT Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT. Konference je zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb, zejména na praktické příklady z jedno­tlivých oborů statiky. Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají […]

PROPAMÁTKY – obnova a využívání radnic

Budovy radnic představují významnou součást našeho stavebního fondu. Přestože se jedná primárně o stavby sloužící úředním účelům, mají často i výrazné architektonické hodnoty. Jaké jsou možnosti jejich obnovy a využívání? Jubilejní 10. ročník mezioborové konference PROPAMÁTKY na téma obnovy a využívání radnic se uskuteční 9. až 10. listopadu 2017 v nově opravených prostorách Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Konference se koná […]

Regenerace bytového fondu a veřejných budov

Již potřinácté se v Hradci Králové uskuteční ve dnech 21.–22. listopadu celostátní odborná konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov. Účelem letošního ročníku konference bude seznámení technické veřejnosti s legislativními podmínkami úspěšné realizace regenerace bytového fondu a veřejných budov spolu s prezentací nových vhodných materiálů a systémů zajišťujících snížení jejich energetické náročnosti a zdravého vnitřního prostředí. Pozornost bude věnována, s ohledem na nedávné […]

Konference Otvorové výplně stavebních konstrukcí

Již 12. ročník konference se koná 17.–18. října 2017 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Letošní ročník se bude věnovat tématu oken, vnějších a vnitřních dveří, uzávěrů apod., jejichž výběr a realizace má zásadní dopad na základní technické vlastnosti stavby, na památkovou ochranu budov nebo městských zón. Použití nevhodných výrobků do realizovaných staveb je často překážkou v jejich řádném používání. […]

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu

Ve dnech 25.–26. října 2017 proběhne v historické rekonstruované staré radnici v Havlíčkově Brodě již třetí ročník konference o spolupráci památkářů, projektantů a investorů, jež se koná pod záštitou Ministerstva kultury a ve spolupráci s ČKAIT a dalšími partnery. Diskutovat se bude o problémech staveb ve veřejném památkovém prostoru, navrhování mobiliářů, vhodnosti materiálů používaných při opravách historických budov, dále pak o vizuálním a reklamním smogu, […]

Konferencia Statika stavieb 2017

Tradičná konferencia Statika stavieb 2017 sa po dvadsiaty druhý raz konala v dňoch 16.–17. marca 2017 v Piešťanoch. Na konferencii odznelo štyridsať odborných príspevkov uverejnených v 230stranovom konferenčnom zborníku. Prof. Ing. Ján Bujňák, PhD., charakterizoval novo realizované nosné systémy z kombinácie ocele a betónu a uviedol potrebné modifikácie návrhových podkladov plynúce z experimentálnych meraní na existujúcich spriahnutých objektoch. Doc. Ing. Štefan Gramblička, […]

Veřejný prostor a vizuální smog

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a město Luhačovice uspořádaly XXVII. konferenci, tentokrát nazvanou Veřejný prostor zaměřený na reklamu, mobiliář a vybavení (vizuální smog). Konference se uskutečnila v Luhačovicích 23.–24. března 2017. V naší současné společnosti se neustále zvyšuje množství informací. Důsledkem tohoto informačního boomu dochází k informačnímu přesycení. Na veřejně přístupných místech v našich městech se hromadí množství vizuálních informací, […]

22. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE MĚSTSKÉ INŽENÝRSTVÍ K.VARY 2017

Téma: Městský inženýr – městský architekt 9. června 2017 od 8.30 hodin, HOTEL THERMAL Karlovy Vary Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizo­vané osoby, zejména v oboru městské inženýrství, pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studu­jící stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele. Z programu […]

Inženýrské stavby zemí V4 – III. díl

Vo Veľtržnom paláci v Prahe sa konal 4. novembra 2016 slávnostný krst najnovšej knihy Inžinierske stavby krajín V4 – III. diel. Krst sa uskutočnil ako sprievodné podujatie medzioborového veľtrhu obnovy, financovania a využitia výstavy PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA. Pred samotným krstom knihy boli predstavené jednotlivé stavebné objekty, po šiestich stavbách z každej krajiny z rôzneho druhu stavebných objektov: […]

Konference Záměry výstavby a využívání rychlých železničních spojení v České republice

Česká republika připravuje návrhy tras nových železničních tratí na rychlosti jízdy vlaků vyšší než 200 km/hod. Příprava je zatím ve fázi vyhledávání vazeb na vysokorychlostní tratě sousedních států či tratě vyšších rychlostí zejména v Německu, ale také napojení na Rakousko, Polsko a Slovensko. Na našem území povedou jak vysokorychlostní tratě (VRT) na rychlost jízdy 300 […]