Ing. Miroslav Loutocký – 90 let

V červnu 2018 oslavil své narozeniny Ing. Miroslav Loutocký. Ing. Loutocký patří ke generaci, která měla možnost zažít atmosféru první republiky. Jeho uvažování i způsob práce se vždy projevovaly a projevují širokým rozhledem nejen v záležitostech odborných, ale i kulturních. Je mu vlastní systematičnost, preciznost, důslednost, smysl pro humor, ale především umění uvažovat o věcech v souvislostech a nadhled. Specializací je autorizovaným inženýrem […]

Ing. Václav Mach – 75 let

Hledáme-li v posledním čtvrtstoletí v oboru stavebnictví a projektování někoho skutečně známého a respektovaného, nemůžeme pominout jméno Ing. Václava Macha, spoluzakladatele a prvního předsedu ČKAIT. Slavnostním složením autorizačního slibu 25. listopadu 1992 se Václav Mach stal autorizovaným inženýrem s číslem razítka 0000001, přičemž v současnosti je držitelem autorizací v oborech mosty a inženýrské konstrukce, statika a dynamika staveb a geotechnika. Jako předseda ČKAIT působil celých 16 […]

Ing. Jaroslav Šafránek, CSc. – 80 let

V dubnu tohoto roku se dožil důležitého životního jubilea významný odborník v oboru stavební tepelné techniky a energetické náročnosti budov Ing. Jaroslav Šafránek, CSc., autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, zkoušení a diagnostika staveb a energetické auditorství. Po celé své aktivní pracovní období působí ve Výzkumném ústavu pozemních staveb Praha (nyní CSI, a.s., Praha) v oddělení stavební tepelné techniky, kde spolupracoval se zakladatelem […]

Ing. Svatopluk Zídek – 75 let

Malé ohlédnutí za velkou aktivitou Ing. Svatopluka Zídka spojenou s organizováním mezinárodních konferencí Městské inženýrství Karlovy Vary u příležitosti jeho 75. narozenin. Ing. Svatopluk Zídek je hlavním organizátorem konference Městské inženýrství již od jejího počátku. Ve věku 75 let má člověk již dostatek zkušeností na to, aby byl schopen samostatného a správného rozhodování, zároveň má ještě nezkrotnou energii, která mu umožňuje vrhat se s nadšením […]

Jubileum: Pavel Stoulil slaví osmdesátiny

Inženýr ­Pavel Stoulil patří k našim předním odborníkům v oblasti železniční infrastruktury, a to zejména v oboru dopravních staveb. Po absolvování Stavební fakulty Vysoké školy železniční v Praze v roce 1960 nastoupil k výkonné jednotce ČSD – Mostnímu obvodu Plzeň, který později vedl. Od roku 1973 pracoval na federálním ministerstvu dopravy, nejprve jako vedoucí oddělení umělých a pozemních staveb, později ve funkci ředitele […]

Jubileum: Jan Mašek slaví 65 let

Ing. Jan ­Mašek je členem výboru oblasti ČKAIT České Budějovice od roku 2015 a delegátem Shromáždění delegátů ČKAIT. Narodil se v Karlových Varech a základní a střední všeobecné vzdělání získal v Českých Budějovicích. V letech 1971–1976 vystudoval ČVUT v Praze, Fakultu stavební, obor konstrukce a dopravní stavby. Praxi absolvoval při realizaci staveb jako asistent stavbyvedoucího, stavbyvedoucí, samostatný přípravář, vedoucí […]

Zdeněk Šmerda oslavil pětadevadesát

Úctyhodného věku se prof. Ing. Dr. ­Zdeněk Šmerda, CSc., dožívá v plné síle. Mosty, betonové konstrukce, mechanika a užitá matematika jsou trvalým předmětem jeho zájmu. Dlouhá léta působil na vysokých školách, od roku 1968 do revoluce v roce 1989 jako vědecký pracovník ve Výskumnom ústave inžinierskych stavieb v Bratislavě. V roce 1990 se vrátil na pozici profesora a vedoucího katedry na VUT […]

Petr Kuneš slaví osmdesátiny

Ing. Petr Kuneš, CSc., se původně vyučil zedníkem. V roce 1958 nebyl přijat na vysokou školu a získal umístěnku do vývojového oddělení karlovarských Pozemních staveb. První opakovaná přihláška ke studiu na stavební fakultě opět z kádrových důvodů neprošla, ale již příští rok zahájil studium při zaměstnání na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Hlavním úkolem Pozemních staveb byla výstavba panelových […]

Zygmunt Rawicki oslaví sedmdesát

Přítel českých inženýrů a techniků Dr. inż. Zygmunt Rawicki pracuje od roku 1972 na Technické univerzitě v Krakově. Jeho oborem jsou speciální betonové technologie, včetně originální technologie těžkých tekutých betonů používaných v jaderných elektrárnách a technologií žlabů prováděných poprvé při výstavbě elektrárny Porąbka – Żar v Polsku i Čierny Váh na Slovensku. Za jeho odbornou a pedagogickou činnost se mu dostalo celé řady významných […]

Jubileum: Miroslav Krössl

Dopravní inženýr Miroslav Krössl dovršil 75 let. Po maturitě na SPŠ zeměměřičské studoval Fakultu stavební ČVUT v Praze a v roce 1965 získal inženýrský diplom v oboru konstrukce a dopravní stavby. Po ukončení studia nastoupil jako stavební asistent ke Stavbám silnic a železnic, n.p., Praha, stavební správa 6 v Karlových Varech. Jako stavbyvedoucí působil od roku 1967 na obalovně v Dalovicích nebo na přeložce […]

Jubileum: Jindřich Bartoš

Jindřich Bartoš, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, slaví 85 let. V roce 1961 až 1967 dálkově studoval ČVUT v Praze, ­Fakultu stavební, obor pozemní stavby. Koncem 60. let byl výrobním inspektorem v Pozemních stavbách Liberec. Po roce 1968 již nesměl z politických důvodů tuto funkci vykonávat a nastoupil jako stavbyvedoucí. Jako hlavní stavbyvedoucí se podílel na stavbě budovy interny v liberecké […]

Jubilea

Dopravní inženýr Jiří Schandl slaví 85 let Narodil se 24. dubna 1932 v Suchdole nad Lužnicí – Klikově. Po maturitě na reálném gymnáziu v Třeboni vystudoval v roce 1956 obor vodní hospodářství a později postgraduál dopravní stavby na ČVUT v Praze. Na umístěnku nastoupil do severočeských uhelných dolů v Mostě, kde pracoval na stavbách různého charakteru. Od roku 1969 vedl odbor […]

Jubileum: JUDr. Miroslav Hegenbart

Dne 12. března se dožívá devadesáti let JUDr. Miroslav Hegenbart. Svou profesní kariéru začínal na stavebním úřadě v Praze 7. V roce 1959 byl přijat na Státní výbor pro výstavbu a po jeho zrušení přešel sám s celou agendou „stavebního zákona“ na ministerstvo stavebnictví. Od roku 1963 působil v nově zřízené Státní komisi pro investiční výstavbu jako legislativní […]