Jak spočítat daně za rok 2017?

Nejdůležitější změny pro rok 2017 se týkají nejen daňových zákonů, ale i elektronické evidence tržeb. Článek upozorňuje na některé skutečnosti, na něž je důležité dát si pozor. Článek nenahrazuje přesný text zákonů ani veškeré výklady k těmto zákonům, pouze upozorňuje na problémy, se kterými je nutné počítat, a na připravované změny pro rok 2018. Je čerstvě po parlamentních […]