Jak pracovat se stavebními výrobky v informačním modelu stavby (BIM)

Stavebníci jako zadavatelé zakázek na zpracování dokumentace stavby čím dál častěji požadují jako výstup BIM model naplněný informacemi. Jaké informace by měl BIM model obsahovat, proč je má obsahovat, a jak je do modelu dostat? Oproti běžným CAD systémům je projektový BIM software, ať už Archicad, Revit nebo Allplan, založen na databázi. To znamená, že jednotlivé […]

BIM bude povinný u nadlimitních zakázek od roku 2022

Vláda České republiky schválila 25. září 2017 Koncepci zavádění metody BIM v ČR (dále jen koncepce). BIM považuje vláda za základní nástroj digitalizace stavebnictví. Klíčovým datem koncepce je rok 2022, kdy bude zavedena povinnost použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na projektové a stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Součástí koncepce je Plán postupného zavádění BIM ve […]

Vize o BIM a rozpočtování v ČR

Aspekty oceňování v souvislosti s rozvojem metody BIM je potřeba změnit tak, abychom v budoucnu byli schopni cenu stanovovat efektivně, s menší chybovostí a především abychom dokázali pro svůj prospěch maximálně využít nabízené moderní technologie. V článku bude často úmyslně používán pojem oceňování, který podle mého názoru vystihuje obecně stanovování ceny projektu v jeho různých fázích lépe než pojem rozpočtování, jenž je […]

BIM v dopravním stavitelství

Zkušenost z dopravních projektů realizovaných pomocí BIM dokládá, že uvážlivé použití dat, informačních a komunikačních technologií a automatizace staveb zvyšuje kvalitu a snižuje náklady na výstavbu infrastruktury. 5D modelování zahrnuje nejen prostorové uspořádání, ale i čas a finanční náklady. Metody informačního modelování staveb (BIM) jsou známy od roku 1974 [1] a v několika posledních letech se posunuly z teoretické roviny do praxe. Děje se […]

Bude akcelerace BIM pokračovat i letos?

Od počátku loňského roku výrazně vzrostl zájem o problematiku BIM a nejen na webu ČKAIT se nyní můžeme dozvědět o konkrétních praktických krocích, které téma BIM výrazně posouvají v ČR vpřed. Lze předpokládat, že rok 2017 nebude jiný. Pokud jste začátkem roku 2016 zkusili do vyhledávače na webu ČKAIT zadat výraz BIM, relevantních odkazů bylo významně méně, než je […]